Category: ግብፅ


የኣውሮፓ ሕብረት መሪዎች ስደተኞችን በሚመለከት ከሰሜን አፍሪካ መሪዎች ጋር ስምምነት ለማድረግ ይፈልጋሉ፡፡

የአውሮፓ ሕብረት መሪዎች ስደተኞችን በሚመለከት ከሰሜን አፍሪካ አገሮች ማለት...
ተጨማሪ ያንብቡ

የአውሮፓ ህብረት ጉባኤ ኣጀንዳ ብስደነኞች ጉዳይ ይሸፈናል

28 የአውሮፓ ህበረት አባል ኣገሮች መሪዎች በኦስትርያ በከተማ ሳልዘበረግ...
ተጨማሪ ያንብቡ

ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ወደ ሀገራቸው ተመለሱ

ሰለሳ ሁለት በግብፅ ተይዘው የነበሩ ኢትዮጵያውያን ህገ ወጥ ስደተኞች ጁን 11...
ተጨማሪ ያንብቡ