Category: ፈረንሳይ


ያልተገመተ የእንግሊዝ ቻናልን የማቋራጥ ህገ ወጥ ስደት

በሱዳን የተከሰተ የህገ ወጥ ስደት መጨመር ባስከተለው ችግር ምክንያት...
ተጨማሪ ያንብቡ

በፓሪስ የነበሩ ህገወጥ የስደተኛ ካምፖች በፖሊስ ተወገዱ

ፎቶ: ቶማስ ሳምሶን Samson / ኤኤፍፒ. ጃንዋሪ 13/2019 ላይ ስደተኞች ወደ ስሜናዊ...
ተጨማሪ ያንብቡ

እንግሊዝ ህገወጥ ስደተኞችን ወደ ፈረንሳይ መለሰች

የእንግልዝ ባለስልጣናት ወደ ሀገራቸው የገቡትን ህገ ወጥ ስደተኞች ወደ...
ተጨማሪ ያንብቡ

ፖሊስ በየሳምንቱ 20 የማስወጣት ስራ ስለሚሰራ በካሌ ሁኔታዎች እየተባባሱ ሄደዋል

ሄልቢ የተባለው ኤርትራዊ ስደተኛ እንደሚገልፀው እሱና ጓደኞቹ በረንዳ ላይ...
ተጨማሪ ያንብቡ

በቬንቲሚሊያ ማሸጋገርያ ጣቢያ ለአካለመጠን ያልደረሱ ሕፃናት ግብረ ሥጋ ለመፈፀም ተገድደዋል፡፡

መግለጫ፡ በጣልያን – ፈረንሣይ ማስተላለፍያ ስደተኞች ሕፃናት ግብረ ሥጋ...
ተጨማሪ ያንብቡ

የፈረንሳይ ፓርላማ የአሳይለም ጠያቂ ስደተኞች ጉዳይ የምያፋጥን ህግ አወጣ

ፎቶ: በሰሜናዊ ፓሪስ ወደ አንድ ሰብኣዊ ድጋፍ የሚሰጥ ተቋም ለመግባት...
ተጨማሪ ያንብቡ

በፓሪስ ከተማ ስደተኞች ከዩነቨርስቲ ተባረሩ

ስደተኞች ከፈረንሳይዋ መዲና የማባረር አንዱ አካል ነው፤ ይህ በፓሪስ ከተማ...
ተጨማሪ ያንብቡ

ፖሊስስደተኞችንከፓሪስዋናዋናመንገዶችእንዲወጡለማድረግየምያስችል ትእዛዝተሰጠው።

ፈረንሳይ አዲስ የስደተኞችን ህግ አፀደቀች

በሚያዝያ 22 እ.ኤ.አ የፈረንሳይ ብሄራዊ ምክር ቤት ስደተኞች የመጠግያ...
ተጨማሪ ያንብቡ