Category: ጀርመን


ጀርመን: ወደ ሀገራቸው ለሚመለሱ ህገ ወጥ ስደተኞች የፋይናንስ ድጋፍ ትሰጣለች

የጀርመን መንግስት ወደ ሀገራቸው ለሚመለሱ በህገ ወጥ መንገድ ጀርመን የገቡ...
ተጨማሪ ያንብቡ

ጀርመን በኢትዮጵያ ለስደተኞች የስራ እድልና የስልጠና ፕሮግራም ልትከፍት ነው

በኢትዮጵ በስደት ለሚኖሩና የሚያስተናግዋቸው ማህበረሰብ አባላት በሚቀጥለው...
ተጨማሪ ያንብቡ