Category: ሃንጋሪ


ቬና ከተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ስምምነት ለትወጣ ነው

አውስትሪያ የተባበሩት መንግስታት ከሚፈራረሙት የስደተኞች ውል እንደማትፈርም...
ተጨማሪ ያንብቡ

ሀንጋሪ ለስደተኞች ደጋፍ በሚሰጡት ሰዎች ላይ ቅጣት ልትጥል ነው።

የ ሀንጋሪ መንግስት ለስደተኞች ሰብአዊ ድጋፍ በሚሰጡት ሰዎች ወይም አካላት...
ተጨማሪ ያንብቡ