Category: ኒጀር


ኤርትራውያን ስደተኞች ከሊብያ ወደ ኒጀር እንዲዘዋወሩ ተደረገ

የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ጉዳዮች ፅ/ቤት እንደገለፀው በሊብያ...
ተጨማሪ ያንብቡ

በኒጀር በአይኦኤም ጥረት ስደተኞች በገዛ ፈቃዳቸው ወደ ሀገር ቤት መመለስ ጀምረዋል

የተባበሩት መንግስታት የስደት ኤጀንሲ ባደረገው ድጋፍ መሰረት በገዛ ፈቃድ...
ተጨማሪ ያንብቡ