سازمان‌های کمک رسان: 170 مهاجر دیگر در دریای مدیترانه ناپدید شده‌اند

سازمان های مدد رسان به تاریخ نزدهم جنوری گفتند که، 170 مهاجر دیگر در نتیجه غرق شدن دو کشتی که از مراکش و لیبیا حرکت کرده بودند، ناپدید شدند.

در رویداد نخست، سه مهاجر از حادثه غرق شدن کشتی نجات داده شدند. نجات یافته گان می گویند که، 120 مهاجر سوار کشتی بودند که به معنی ناپدید شدن 117 مهاجر مشمول دو کودک است. سازمان بین المللی مهاجرت می گوید که، بیشتر مهاجران از کشورهای افریقای غربی بودند؛ اما 40 شهروند سودان نیز در میان آنان بودند.

فلاویو دی جیکومو سخنگوی IOM  به خبرگزاری رویترز گفت: ” این مهاجران از گرابولی واقع در شرق طرابلس حرکت کردند. بعد از 10 الی 11 ساعت در دریا، قایق رو به غرق شدن نهاد و مهاجران نیز غرق شدند. نجات یافته گان اکنون در بیمارستان لامپودسا واقع در ایتالیا هستند.”

کمیسیاریای عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران گفته است که، رویداد دوم که در دریای البوران در غرب مدیترانه رُخ داد، سبب ناپدید شدن 53 تن گردید. یک نجات یافته که بعد از 24 ساعت سرگردانی در دریا از سوی یک قایق ماهیگیری نجات داده شد، در یک شفاخانه در مراکش منتقل است.

بربنیاد UNHCR: کشتی های نجات چندین روز در تلاش نجات ناپدید شده گان بودند. این سازمان در خبرنامه یی نسبت به امکان مرگ 170 مهاجر ابراز اندوه کرده است؛ اما گفته است که به گونه مستقلانه نمی تواند شمار قربانیان را تأیید کند.  

فلیپو گراندی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران در اعلامیه یی گفت: ” تراژیدی مدیترانه نباید ادامه یابد. ما نمیتوانیم از جان باختن شمار زیادی در نزدیکی دروازه های اروپا، چشم پوشی کنیم. از هیچ تلاشی برای نجات جان مردم در دریا، نباید دریغ و یا جلوگیری شود.

آمارهای سازمان بین المللی مهاجرت نشان می دهند که، 4449 مهاجر و پناه جو از راه دریا در 16 روز نخست سال 2019 وارد اروپا شده اند. این آمار نسبت به زمان مشابه در سال پار که 2964 تن بود، افزایش را نشان می دهد. نزدیک به 80 درصد مهاجرانی که از مدیترانه میایند، وارد اسپانیا شده اند.

TMP – 28/01/2019