مجیب الرحمان: الگویی برای جوانان افغان

بر بنیاد گزارش فرانس 24: مجیب الرحمان، کریکتر جوان، برای بازی در تورنومنت Blast) ( T20 با باشگاه هامپشیر انگلیس قرارداد کرده است. ...
بیشتر بخوانید

دهلیز هوایی ترکیه-افغانستان گشایش یافت

نخستین دهلیز هوایی میان افغانستان و ترکیه به تاریخ بیست و دوم ماه می توسط مقام های افغانستان و ترکیه در میدان هوایی بین المللی حام...
بیشتر بخوانید