بعد از کوشش ناکام مهاجرت مهاجر هنوز قرضدار قاچاقبر است.

احمد گران، یک مهاجر کرد، تصمیم سختی برای ترک همسر و دو فرزندش در کردستان عراق در جستجوی فرصت های بهتر در آلمان گرفت. اما پس از بسی...
بیشتر بخوانید

قاچاقبران مسؤول 50 درصد سوء استفاده از مهاجران هستند

مرکز مهاجرت مختلط یا MMC  پس از مصاحبه با 10 هزار مهاجر و پناه جو دریافته است که، قاچاقبران مسؤول 50 درصد موارد خشونت های جنسی و ف...
بیشتر بخوانید

هزاران مهاجری که قرار است دوباره به ترکیه فرستاده شوند، در یونان گیر مانده اند

دیده بان حقوق بشر سازمان ملل متحد می گوید که، هزاران پناه جو مشمول کودکان و زنان در کمپ های مزدحم یونان گیرمانده اند، در حالی که ق...
بیشتر بخوانید

دهلیز هوایی ترکیه-افغانستان گشایش یافت

نخستین دهلیز هوایی میان افغانستان و ترکیه به تاریخ بیست و دوم ماه می توسط مقام های افغانستان و ترکیه در میدان هوایی بین المللی حام...
بیشتر بخوانید