Category: یونان


سه سال پس از توافق ترکیه با اتحادیه اروپا در باره مهاجران، هنوز هم هزاران مهاجر در یونان گیر مانده اند.

سه سال پیش، اتحادیه اروپا و ترکیه توافقنامه یی را امضا کردند تا مانع از...
بیشتر بخوانید

صدها مهاجر در پی یافتن پناه گاه از گزند زمستان در یونان هستند

در اوایل ماه روان، صدها مهاجر در بیرون اداره پولیس در شهر تیسلونیکی در...
بیشتر بخوانید

بحران صحت روانی مهاجران در کمپ مزدحم موریا را رنج می دهد

کمیته بین المللی نجات می گوید که، مهاجرانی که کمپ موریا؛ بزرگترین کمپ...
بیشتر بخوانید

در نتیجه تصادم موتر در یونان، مهاجران کشته شدند

از اثر تصادم یک موتر تیز رفتار با یک موتر باربری در مناطق شمالی یونان در...
بیشتر بخوانید

هزاران مهاجری که قرار است دوباره به ترکیه فرستاده شوند، در یونان گیر مانده اند

دیده بان حقوق بشر سازمان ملل متحد می گوید که، هزاران پناه جو مشمول...
بیشتر بخوانید

مهاجران کُرد به دلیل کافر بودن، مورد حمله قرار گرفتند

مهاجران کُرد در کمپ موریا واقع در جزیره لیسبوس، از سوی دیگر مهاجران...
بیشتر بخوانید