بی خانمان شدن مهاجرین در اروپا در اثر همه گیر شدن ویروس کرونا

بی خانمان شدن در اروپا با گسترش ویروس کرونا. هزاران مهاجر در سراسر...
بیشتر بخوانید

داستان زینب

آیا می دانید زندگی به عنوان یک مهاجر غیرقانونی چگونه است؟ این ودیو...
بیشتر بخوانید

ما اینجا هستیم تا شما را درمورد مهاجرت مطلع سازیم

مهاجرین غیرقانونی می گویند که آنها آرزو دارند که قبل از شروع سفر خود...
بیشتر بخوانید

آیا شما یک مهاجر افغان در ترکیه هستید و قصد دارید به یونان بروید؟

بسیاری از افغانان تلاش دارند تا از مرز بین ترکیه و یونان عبور کنند....
بیشتر بخوانید

گزینه‌های جایگزین امن و قانونی برای افغان ها

هر ساله هزاران افغان سعی می کنند به طور غیرقانونی به مهاجرت کنند....
بیشتر بخوانید