COVID-19 خطر جدی برای سلامتی همه، به ویژه افراد آسیب پذیر از جمله مهاجران، پناهجویان و پناهندگان به همراه دارد. از آنجا که اکثر جهان هنوز واکسینه نشده اند، و به دلیل انواع جدید COVID-19 که ثابت می شود سریعتر منتقل می شود، پیشگیری بهترین راه برای محافظت از خود و دیگران در برابر COVID-19 […]

همه را مشاهده نماید

If you are a migrant or person seeking asylum during the COVID-19 pandemic, this page explains how you can find out more information on how to protect yourself and stay safe.

همه را مشاهده نماید

تعدادی سوال و مقداری زیادی اطلاعات غلط در میان مهاجران در مورد COVID-19  وجود دارد. برای کمک به شما در انتخاب درست، ما رایج ترین شایعات و اطلاعات منابع معتبر در مورد آن شایعه را اینجا فهرست کرده ایم، تا بتوانید در طول همه گیری COVID-19 مطلع و از خود محافظت کنید. برای کسب اطلاعات […]

همه را مشاهده نماید

دو مرد فرانسوی به دلیل کمک به مهاجران برای عبور از کانال انگلیس زندانی شدند

دو مرد فرانسوی به اتهام کمک با مهاجران غیر قانونی برای عبور از کانال انگلیس به زندان محکوم شدند. یکی از این دو...
بیشتر بخوانید

صدها مهاجر برضد اخراج پناه‌جویان در یک ترمینالِ میدان هوایی در پاریس دست به اعتراض زدند

صدها مهاجر غیرقانونی در یک فرودگاه فرانسه واقع در شهر پاریس پایتخت آن کشور گردهم آمدند و به اخراج پناه جویان...
بیشتر بخوانید

گارد ساحلی فرانسه مانع از عبور 9 مهاجر از آبنای انگلیس شد

گارد ساحلی فرانسه روز یکشنبه نزدهم ماه می، یک قایق حامل 9 مهاجر را که می خواست از آبنای انگلیس عبور کند را...
بیشتر بخوانید