افغانستان، نخستین گروه 2500 نفری کارگران را به امارات متحده عربی خواهد فرستاد

وزارت کار و امور اجتماعی در یازدهم جنوری 2019 گفت که، قرار است نخستین گروه کارگران افغانستان در جریان سه ماه آینده به امارات متحده عربی فرستاده شوند. این وزارت افزود که، 2500 کارگر، بر اساس شایستگی و مهارت از تمام ولایات استخدام می شوند و کارگران مسلکی، چانس بیشتر استخدام را دارند.

عبدالفتاح عشرت احمدزی سخنگوی این وزارت گفت: ” ما کار را آغاز کرده ایم و متعهد هستیم که در ماه مارچ، 2500 کارگر را بفرستیم؛ اما این روند نخست آزمایش می شود. کارهای عملی برای استخدام آغاز شده است.”

توافقنامه میان حکومت افغانستان و امارات متحده عربی نزدیک به هفت ماه پیش امضا شده بود. افغانستان همچنان، توافقنامه های مشابه را با عربستان سعودی، ترکیه و قطر برای مقابله با بیکاری امضا کرده است.

علی مشعل، یکی از آگاهان اقتصاد می گوید: ” یکی از راه های حل برای بیکاری، فرستادن کاگران به دیگر کشورهایی که متحد ما هستند، می باشد. این یک قدم مثبت است.

در حالی که، ده ها هزار افغانستان به دلیل ضعف اقتصادی ایران، از آن کشور بر می گردند، توسعه بازار کار خارج از مرزهای افغانستان برای حل مشکل بیکاری، یکی از راه های حل است. بربنیاد آمار سازمان بین المللی مهاجرت: از آغاز جنوری 2019، بیش از 20 هزار افغان از ایران به کشورشان برگشته اند.

بصیر یادگاری، یکی از آگاهان امور اقتصادی در مصاحبه تیلفونی با پروژه مهاجرت گفته است: ” این یک قدم مثبت است که از سوی حکومت وحد ملی برداشته شده اما برای پُر کردن خالیگاه بیکاری، کافی نیست. امیدوارم که حکومت تلاش های خود را برای ایجاد چنین فرصت های در داخل و خارج از کشور از راه گسترش بازار کار که منجر به ثبات اجتماعی و اقتصادی افغانستان می گردد، افزایش دهد. هنگامی که قدرت خرید مردم بیشتر شود، سبب رشد عاید ناخالص ملی نیز می گردد.”

وزارت کار و امور اجتماعی گفته است که، سالانه 400 هزار تن به بازار کار افزوده می شوند. در حال حاضر، نزدیک به 1.9 تن بیکار هستند.

TMP – 30/01/2019