برگشت داوطلبانه

برخی از مهاجران خطرات جسمی و مالی را متقبل می شوند تا به فرانسه برسند و آنجا در میابند که حقایق زندگی همطراز با توقعات آنها نیست.

اگر شما نیز در شرایط مشابه و در فکر برگشت به خانه هستید، شما واجد شرایط می باشید:

  • حمایت مالی و لوژستیکی برای برگشت به خانه- به گونه مثال: کرایه تکت شما پرداخت می گردد و حمایت اداری برای داشتن اسناد مورد نیاز صورت می پذیرد.
  • حمایت ادغام مجدد پس از آن که دوباره به خانه برگشتید- به گونه مثال: شما کمک مالی برای پیدا کردن محل بود و باش و آموزش برای پیدا کردن کار، دریافت می کنید.

اگر در فرانسه هستید:

  • ترتیب یک ملاقات با مشاور دفتر مهاجرت و ادغام فرانسه برای دانستن بیشتر در مورد برگشت داوطلبانه.
  • می توانید آدرس های تمام دفاتر را اینجا پیدا کنید.

اگر در بریتانیا هستید:

  • شما می توانید به گونه آنلاین، در اینجا درخواست برگشت داوطلبانه نمایید.
  • اگر ترجیح می دهید، می تواند به خدمات برگشت داوطلبانه از دوشنبه تا جمعه بین ساعات 9 صبح تا 5 عصر به شماره 0300 004 0202 به تماس شوید.
شریک نماید

سه سال پس از توافق ترکیه با اتحادیه اروپا در باره مهاجران، هنوز هم هزاران مهاجر در یونان گیر مانده اند.

سه سال پیش، اتحادیه اروپا و ترکیه توافقنامه یی را امضا کردند تا مانع از ورود غیرقانونی مهاجران از ترکیه به...
بیشتر بخوانید

پولیس فرانسه بزرگترین کمپ مهاجران در نزدیکی کالیس را تخلیه کرد

نزدیک به 200 مهاجر در دوازدهم مارچ 2019، پس از آن مجبور به ترک یک کمپ غیر رسمی در فرانسه شدند که پولیس آن کشور آن...
بیشتر بخوانید

دادگاه اروپا به نفع کودک مهاجر حکم داد

دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا به فرانسه دستور داده است که به یک کودک مهاجر بدون سرپرست افغان 15000 یورو بپردازد....
بیشتر بخوانید

مهاجرت؟ با مشاوران ما تماس بگیرید


اگر در فرانسه هستید

دنیا در حرکت است

جهان در حرکت است- هم اکنون میلیون ها تن در حال مهاجرت هستند و بیشتر آنان با واقعیت های خشنِ ناشی از مهاجرت در قرن بیست و یکم مواجه می گردند.

خالیگاه معلوماتی در باره مهاجرت توسط برنامه ها مشمول منابع، دولت های مقصد و ترانزیت و همچنان قاچاقچیان، رسانه ها، محیط علمی و شبکه های خودی مهاجران پُر می گردد.

ما با تفسیر این شبکه از معلومات مغلق، حقایق را آشکار کرده و آن را برای فهم و دسترسی مهاجران آسانتر می سازیم.

بیشتر بخوانید