سفر به واسطه قایق

قاچاقبران اغلباً از قایق های کوچک استفاده می کنند که برای عبور از آبنای انگلیس مناسب نیست. این آبنا که در مرز انگلیس و فرانسه قرار دارد، یکی از مزدحم ترین مسیرهای آبی جهان است. قاچاقبران معمولا کوشش می کنند که از طرف شب و یا هم صبح زود از این آبنا گذر کنند که شرایط سخت است. برخی از مهاجران نیز تلاش کرده اند تا با شنا خود را به کشتی ها برسانند که این امر نسبت به سرد بودن آب و قوی بودن موج آن، خیلی خطرناک است.

در دسامبر 2018، انگلیس و فرانسه توافق کردند که نظارت و نیروهای امنیتی را در سطح کانال انگلیس افزایش دهند، تا شبکه های قاچاق انسان را از بین ببرند.از آن تاریخ دولت انگلیس نیروهای هوایی و دریایی و همچنین پیاده ی خود را در سواحل و در سطح کانال افزایش داده است.

همچنان ، فرانسه یک برنامه عملیاتی در نورد و کاله راه اندازی کرده است که طی این برنامه نظارت و امنیت بیشتری در بندرها و سواحل و دیگر مکانهایی که قاچاقچیان میتوانند با قایق ها به آنجا برسند ایجاد شده است.همچنین از ساکنین محلی خواسته شده که هوشیارتر باشند و هرگونه مورد شک برنگیزی را که میبینند گزارش دهند.

شریک نماید

محکمه فرانسه تعیین سن مهاجران کودک با استفاده از شیوه آزمایش استخوان را تأیید کرد

مقام‌ها در فرانسه، اکنون دست باز دارند تا با استفاده از تعیین سن با شیوه آزمایش استخوان، تصمیم بگیرند که، آیا...
بیشتر بخوانید

مهاجرین ایریتیایی که تلاش برای رفتن به انگلیس داشتند دستگیر شدند

یک گروپ 18 نفری اریتریتیایی در تلاش برای ورود به انگلیس در عقب یک کامیون در 13 مارچ 2019 گرفتار شدند. مهاجران در یک...
بیشتر بخوانید

سه سال پس از توافق ترکیه با اتحادیه اروپا در باره مهاجران، هنوز هم هزاران مهاجر در یونان گیر مانده اند.

سه سال پیش، اتحادیه اروپا و ترکیه توافقنامه یی را امضا کردند تا مانع از ورود غیرقانونی مهاجران از ترکیه به...
بیشتر بخوانید

مهاجرت؟ با مشاوران ما تماس بگیرید


دنیا در حرکت است

جهان در حرکت است- هم اکنون میلیون ها تن در حال مهاجرت هستند و بیشتر آنان با واقعیت های خشنِ ناشی از مهاجرت در قرن بیست و یکم مواجه می گردند.

خالیگاه معلوماتی در باره مهاجرت توسط برنامه ها مشمول منابع، دولت های مقصد و ترانزیت و همچنان قاچاقچیان، رسانه ها، محیط علمی و شبکه های خودی مهاجران پُر می گردد.

ما با تفسیر این شبکه از معلومات مغلق، حقایق را آشکار کرده و آن را برای فهم و دسترسی مهاجران آسانتر می سازیم.

بیشتر بخوانید