بازداشت

بربنیاد قوانین اتحادیه اروپا، مهاجران غیرقانونی 18 ماه پیش از خراج به کشورشان، بازداشت می شوند. در سال 2017، نزدیک به 47 هزار مهاجر در فرانسه بازداشت شد. مراکز نگهداری مهاجران در فرانسه اغلباً مزدحم است و تدابیری مانند زندان ها دارد. دسترسی به فضای بیرونی محدود است و فرصت فعالیت های تفریحی نیز اندک.

بریتانیا نیز از بازداشتگاه های مهاجران استفاده می کند. این کشور بزرگترین مرکز بازداشتی در اروپا را دارد که نزدیک به 29 هزار تن در ارتباط به قضایای مهاجرتی مشمول: 13 هزار پناه جو و 42 کودک در آن نگهداری می شوند. بسیاری از این مهاجران یا به کشور اصلی شان و یا به نخستین کشور اتحادیه اروپا که وارد شدند، برگشت داده می شوند تا درخواست پناهنده گی کنند. شکایت های زیادی در مراکز نگهداری کوتاه مدت مهاجران وجود داشته است که شامل شکایت از نبود روشنایی، کثافت، محل نامناسب استراحت و مستراح می شود.

شریک نماید

سه سال پس از توافق ترکیه با اتحادیه اروپا در باره مهاجران، هنوز هم هزاران مهاجر در یونان گیر مانده اند.

سه سال پیش، اتحادیه اروپا و ترکیه توافقنامه یی را امضا کردند تا مانع از ورود غیرقانونی مهاجران از ترکیه به...
بیشتر بخوانید

پولیس فرانسه بزرگترین کمپ مهاجران در نزدیکی کالیس را تخلیه کرد

نزدیک به 200 مهاجر در دوازدهم مارچ 2019، پس از آن مجبور به ترک یک کمپ غیر رسمی در فرانسه شدند که پولیس آن کشور آن...
بیشتر بخوانید

دادگاه اروپا به نفع کودک مهاجر حکم داد

دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا به فرانسه دستور داده است که به یک کودک مهاجر بدون سرپرست افغان 15000 یورو بپردازد....
بیشتر بخوانید

مهاجرت؟ با مشاوران ما تماس بگیرید


اگر در فرانسه هستید

دنیا در حرکت است

جهان در حرکت است- هم اکنون میلیون ها تن در حال مهاجرت هستند و بیشتر آنان با واقعیت های خشنِ ناشی از مهاجرت در قرن بیست و یکم مواجه می گردند.

خالیگاه معلوماتی در باره مهاجرت توسط برنامه ها مشمول منابع، دولت های مقصد و ترانزیت و همچنان قاچاقچیان، رسانه ها، محیط علمی و شبکه های خودی مهاجران پُر می گردد.

ما با تفسیر این شبکه از معلومات مغلق، حقایق را آشکار کرده و آن را برای فهم و دسترسی مهاجران آسانتر می سازیم.

بیشتر بخوانید