اخراج اجباری

حتی اگر از طریق این مسیرهای خطرناک به بریتانیا رسیدید، شانس زیادی وجود دارد که در اثنای رسیدن و بعد از آن بازداشت شده و اخراج شوید. اگر مجبور به درخواست پناهنده گی هستید، بربنیاد قانون دوبلین، باید در نخستین کشوری که وارد آن شدید درخواست بدهید. این قانون صراحت دارد که مسؤولیت پناه جویان با نخستین کشوریست که وارد آن می شود. اگر می خواهید درخواست پناهنده گی کنید، بریتانیا شما را به کشور اولی که وارد آن شدید برمی گرداند. اگر شما لایق درخواست پناهنده گی شناخته نشدید، بریتانیا شما را به کشور اصلی تان بر می گرداند. اگر درخواست شما رد شد و شما به گونه داوطلبانه کشور را ترک نکردید، اداره اجراء مهاجرتی بریتانیا شما را به گونه اجباری برگشت می دهد.

شریک نماید

سه سال پس از توافق ترکیه با اتحادیه اروپا در باره مهاجران، هنوز هم هزاران مهاجر در یونان گیر مانده اند.

سه سال پیش، اتحادیه اروپا و ترکیه توافقنامه یی را امضا کردند تا مانع از ورود غیرقانونی مهاجران از ترکیه به...
بیشتر بخوانید

پولیس فرانسه بزرگترین کمپ مهاجران در نزدیکی کالیس را تخلیه کرد

نزدیک به 200 مهاجر در دوازدهم مارچ 2019، پس از آن مجبور به ترک یک کمپ غیر رسمی در فرانسه شدند که پولیس آن کشور آن...
بیشتر بخوانید

دادگاه اروپا به نفع کودک مهاجر حکم داد

دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا به فرانسه دستور داده است که به یک کودک مهاجر بدون سرپرست افغان 15000 یورو بپردازد....
بیشتر بخوانید

مهاجرت؟ با مشاوران ما تماس بگیرید


اگر در فرانسه هستید

دنیا در حرکت است

جهان در حرکت است- هم اکنون میلیون ها تن در حال مهاجرت هستند و بیشتر آنان با واقعیت های خشنِ ناشی از مهاجرت در قرن بیست و یکم مواجه می گردند.

خالیگاه معلوماتی در باره مهاجرت توسط برنامه ها مشمول منابع، دولت های مقصد و ترانزیت و همچنان قاچاقچیان، رسانه ها، محیط علمی و شبکه های خودی مهاجران پُر می گردد.

ما با تفسیر این شبکه از معلومات مغلق، حقایق را آشکار کرده و آن را برای فهم و دسترسی مهاجران آسانتر می سازیم.

بیشتر بخوانید