بازداشت

بر اساس قوانین اتحادیه ی اروپا ، مهاجرین غیر قانونی  در صورت بازداشت ممکن است به مدت 18 ماه قبل از دیپورت شدن در بازداشت به سر ببرند. در سال 2017 حدود 47هزار مهاجر غیرقانونی در فرانسه بازداشت شدند.مراکز بازداشت مهاجرین غیر قانونی اغلب بسیار شلوغ هستند و شرایط امنیتی ای شبیه به شرایط زندان دارند. امکان دسترسی به فضای بیرونی بسیار محدود و امکانات تفریحی نیز بسیار اندک می باشند.

بریتانیا هم دارای مراکز بازداشت مهاجرین غیر قانونی دارند.در بین کشورهای اتحادیه ی اروپایکی از بزرگترین مراکز نگهداری این مهاجرین در این کشور قرار دارد، که حدود 29 هزار نفر در ارتباط با مهاجرت غیر قانونی در آن وجود دارند ،شامل 13هزار پناهجو و 42 کودک می باشد.بسیاری از این افراد به کشور خود یا کشوری که برای اولین بار وارد آن شده اند و میتوانستند درخواست پناهندگی دهند،بازگرداننده می شوند.شکایات زیادی در مورد وضعیت کمپ های نگهداری مهاجرین گزارش شده است ،شرایط نامناسبی در مورد تهویه و روشنایی و یا امکانات ناکافی برای خواب و استحمام و اموربهداشتی.

به اشتراک گذاشتن در

پلیس فرانسه بزرگترین کمپ نزدیک به کاله را جمع آوری میکند

با اقدام پلیس جهت پاکسازی یک کمپ غیر رسمی در شمال فرانسه،به تاریخ 12 مارچ 2019،حدود 200 مهاجر مجبور به ترک آنجا...
اطلاعات بیشتر

دادگاه اروپا به نفع کودک مهاجر رای داد

دادگاه حقوق بشر اروپا، به فرانسه دستورپرداخت  جریمه ی15000 یوروریی به کودک مهاجربدون همراه، را ابلاغ کرد.این...
اطلاعات بیشتر

شرایط در “کاله” با اقدامات پلیس برای تخلیه ی کمپ ها سخت تر شده است

مقامات فرانسه تمام توان خود را برای تخلیه ی کمپ های موقت پناهندگان در شهر مرزی “کاله ” گذاشته اند،و هر...
اطلاعات بیشتر

اگر در فرانسه هستین - برای آشنایی با واقعیت های مهاجرت تماس بگیرید

جهان در حال حرکت است

با سالانه میلیونها مهاجردرجهان ، جهان در حال جابه جایی ست. بسیاری از این افراد در این راه با واقعیت های تلخ مهاجرت در قرن 21 و ریسک ها و مشکلات پیچیده ی آن رو به رو می شوند.

برای بسیاری از مهاجرین دستیابی به اطلاعات مطمئن و قابل اعتماد بسیار سخت می باشد. برای مثال داستان هایی که در شبکه های اجتماعی و اخبار منتشر میشود میتواند یک بعدی باشد، یا اطلاعاتی که توسط قاچاقچیان انسان داده میشود اغلب مواقع با واقعیات هماهنگی ندارند.

اطلاعات بیشتر