ህይወት ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ

ናብ ዓዲ እንግሊዝ ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ክትስደድ ትሓስብ ትህሉ። ዓባይ ብሪጣንያ ቐዳመይቲ ዝረገጽካያ ኤውሮጳዊት ሃገር ስለዘይኰነት መሰል ምሕታት ዑቕባ ስለዘይህልወካ ናብታ ኻልእ ሃገር ተመሊስካ ኢኻ ዑቕባ ኽትሓትት ትኽእል።

ናብ ዓባይ ብሪጣንያ ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ዝኣተኻ – ብቝጽጽር ዶባት ዘይሓለፍካ – ግና ዑቕባ ኽትሓትት ዘይትኽእል ስደተኛ እንተዄንካ ኣብታ ሃገር ክትነብርን ክትሰርሕን ኣይፍቀደካን እዩ። ካብ መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ጥቕምታት ክትረክብ ድማ መሰል ኣይክህልወካን እዩ።

ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ክሰርሑ ኣይፍቀዶምን እዩ። ዘይምዝጉባት ስደተኛታት ኰይኖም ክሰርሑ እንተጀሚሮም ዝበዝሕ ግዜ ዓመጽቲ ብዝዀኑ ኣስራሕቲ እዩ። ዝበዝሕ ግዜ ንመናበሪኦም ዝኸውን እኹል ገንዘብ ኣየእትዉን እዮም። ዑቕባ ዝሓቱ ስደተኛታት ክሳዕ ንመመልከቲኦም መልሲ ዝወሃቦ ክሰርሑ ኣይፍቀዶምን እዩ።

ናብ ዓባይ ብሪጣንያ ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ክትስደድ ትሓስብ እንተሊኻ፡ ናብዚ ስሉጥ ቁጽርና ሎሚ ደዊልካ ብዛዕባ ሕጋዊ ኣማራጺታትን ህይወት ኣብ ዓዲ እንግሊዝን ዝያዳ ኽትፈልጥ ትኽእል ኢኻ።

ንኽትካፈልዎ

ፈረንሳውያን ከንቲባታት ንሓተትቲ ዑቕባ ዝኸውን መዕቈቢ ክውሰኽ ይጠልቡ

ከንቲባታት 13 ከተማታት ፈረንሳ ናብ መንግስቶም ቅሉዕ ደብዳቤ ብምጽሓፍ ንሓትተቲ ዑቕባ ዝኸውን ተወሳኺ መአንገዲ ክህሉ...
ዝያዳ ንምንባብ

ዓባይ ብሪጣንያ ብጃላቡ ዝመጹ ስደተኛታት ኣብ ትመልሰሉ ዘላ ግዜ ዘይሕጋዊ ምስጋር ስደተኛታት ኣሳሊጡ ዝተባህለ ሰብ ትኸስስ

ሰላሳን ሽዱሽተን ብሓለዋ ዶባት ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ገማግም ኬንት ናይ እንግሊዝ ዝተታሕዙ 36 ስደተኛታት ናብ ፈረንሳ ወይ...
ዝያዳ ንምንባብ

ፈረንሳዊ ቤትፍርዲ ዕድመ ቘልዑ ስደተኛታት ብመርመራ ዓጽሚ ኽረጋገጽ ኣፍቂዱ

ትሕተ ዕድመ ምዃኖም ናይ ዝገልጹ ስደተኛታት ሓቀኛ ዕድመ ብምርግጋጽ ኣገልግሎት ድሕነት ህጻናት እታ ሃገር ዝህብዎ...
ዝያዳ ንምንባብ

ትስደድ ዘለኻ ዲኻ፧ ንምኽሪ ናብ ሰብ-ሞያ ኣባላትና ደውል።


ኣብ ፈረንሳ እንተሃሊኹም

ዓለም ኣብ ጕዕዞ እያ ዘላ

ዓለም ኣብ ጉዕዞ እያ ዘላ- ኣብዛ ዘለናያ ሰዓት ሚልዮናት ሰባት ይስደዱ ኣለዉ። ብዙሓት ካብዞም ስደተኛታት መሪር ክዉንነታት ትርጉም ስደት ኣብ መበል 21 ክፍለ ዝመን ይገጥሞም ኣሎ።

ኣብ ጉዳይ ስደት ዘሎ ሓበሬታት ብዕላማታት ካልኦት ዝተመልአ’ዩ። ካብ ኣብ መበገሲ ቦታ፡ ኣብቲ ዝብጻሕ ቦታን ኣብ መገድን ዘለዉ መንግስታት ጀሚሩ፡ ኣስገርቲ፡ ማዕከናት ዜና፡ ምርምራዊ ማእከላትን ተሰደድቲ ሓበሬታ ዝረኽቡሉ ማሕበራዊ ሰኪዐትን ነናቶም ዕላማታት ዘንጸባርቕ ሓበሬታ’ዮም ዝቕርቡ።

ዝያዳ ንምንባብ