ንሚዛናዊ ሓላፍነትን ውህደትን ዝዓለመ ሓድሽ መደብ ስደት ኤውሮጳዊ ሕብረት

ኤውሮጳዊ ሕብረት፡ ኣብ ምሕደራ ስደትን መስርሕ ዑቕባ ሓደስቲ ስደተኛታትን  ኩለን ኣባል ሃገራት ሚዛናዊ እጃም ከልዕላ ዝጠልብ ሓድሽ ስርዓት ከውፍር ይቀራረብ ኣሎ። እቲ ተመዲቡ ኣሎ ሓድሽ ስርዓት ፡ ኣባል ሃገራት ወይ ሓደስቲ ስደተኛታት ክቕበላ፡ ወይ’ውን ናይ ዑቕባ ሕቶኦም ንዝተነጽገ ካልኦት ናብ ሃገሮም ኣብ ምምላስ ኪተሓጋገዛ ዕድል ዝህበን እዩ።

እቲ ሓድሽ መደብ፡ ነቲ ብ ‘ቅጥዕታት ዱብሊን’ ዝፍለጥ ፡ ሓተቲ ዑቕባ ጉዳዮም ኣብ’ተን ፈለማ ዝኣተዉወን ሃገራት ኤውሮጳ ጥራይ ክርአ ዘገድድ ኣሰራርሓ ተኪኡ፡ ሓላፍነት መስርሕ ዑቕባ ሓደስቲ ስደተኛታት ናብ ኩለን ኣባላት ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ከዛንቕ ዝዓለመ እዩ። እዚ ብፍላይ ነተን ሓደስቲ ስደተኛታት ብብዝሒ ዝኣትዉወን ከም ጥልያንን ግሪኽን ዝበላ ሃገራት ኤውሮጳ ከቢድ ጾር ዘራግፈለን ኪኸዉን ተስፋ ኣሎ።

እዚ ሓድሽ መደብ፡ ኣብ ሞንጎ ኣባላት ሃገራት ምትእምማን ኣዕብዩ፡ እተን ሃገራት ኣብ ጉዳይ ስደት ሚዛናዊን ውሁድን ሓላፍነት ኪስከማ ዘኽእል ከምዝኾነ፡ ፕረዚደንት ኢውሮጳዊ ኮሚሽን ሓቢሩ ኣሎ።

እዚ ብቻንስለር ጀርመን ኣንገላ መርከል ዝተበጋገሰ ሓድሽ መደብ፡ 27 ኣባላት ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ኪስዕብኦ ዝግድድ ኾይኑ፡ እዞም ዝስዕቡ ነጥብታት ዝሓቖፈ እዩ፥

  • ኹለን ኣባል ሃገራት ፡ ሓደስቲ ስደተኛታት ናብ መሬተን ቅድሚ ምእታዎም ዘድሊ ናይ ጥዕና፡ መንነትን ጸጥታዊ ኩነታትን ግዱድ ተፍትሽ ክሰርዓ 
  • ኣብ ዶባት ዝካየድ መስርሕ ዑቕባ ኪቀላጠፍ፡ ኣብ ዉሽጢ ክልተ ሰሙን ዉሳነ ኪወሃብ፡ ጉዳዮም ዝተነጽገ ሓተቲ ዑቕባ ድማ ብቕልጡፍ ክጥረዙ/ክምለሱ
  • ሓደስት ስደተኛታት ምቕባል
  • ኣብ ክንዲ ካልኦት ኣባላት ሃገራት ፡ ጉዳዮም ንዝተነጽገ ሓተቲ ዑቕባ ዝህሉ መስርሕ ምምላስ ዝግበር ገንዘባዊ ወጻኢታት ምሽፋን
  • ንተመለስቲ ስደተኛታት ቀጥታዊ ሓገዛት ምውሓስ
  • ኩለን ኣባል ሃገራት ፡ ብመንጽር ሃገራዊ ግምጃ እቶተንን ብዝሒ ህዝበንን ተዛማዲ ቊጽሪ ናይ’ቲ ናብ ኤውሮጳ ዝኣቱ ስደተኛ ክማቐላ።

TMP – 28/9/2020

Photo credit: FrimuFilms. Photo caption: European Union Flags in BrusselsBRUSSELS, BELGIUM – JUNE 22, 2019: Flags of Europe in front of Berlaymont European Commision building at daylight