ኤውሮጳዊ ሕብረት ምስ ኣፍሪቃ ዝጸንሖ ዝምድናታት ንምሕያል ይእምም

ኮሚሽን ኤውሮጳ፡ ኣብ ኣብ ሞንጎ ኤውሮጳን ኣፍሪቃን ኣብ ጉዳይ ዘይሕጋዊ ስደት፡ ሽቕለት ኣልቦነትን ጸጥታን ኣስራሕቲ ፍታሓት ከምጽእ ይኽእል’ዩ ዝበሎ ስትራተጂካዊ ዝምድና ንምሕያል ዝመደቦም እማመታት ሰሪዑ ከምዘሎ ተሓቢሩ።

እቲ ኮሚሽን ነዞም ዝተወሃሃደ መደባት ዝጥርንፉ እማመታት ዝሰርዕ ዘሎ ውሑዳት ኣዋርሕ ቅድሚ’ቲ ንኣፍሪቃውያን መንእሰያት ማእከል ዛዕባ ብምግባር ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ሕዳር ናይ’ዚ ዓመት ክቃናዕ ተመዲቡ ዘሎ ዋዕላ ኣፍሪቃ-ኤውሮጳዊ ሕብረት እዩ።

ላዕለወይቲ ወኪል ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝኾነት ፈደሪካ ሞገሪኒ ብዛዕባ እቶም እማመታት ወግዓዊ መግለጺ ንምሃብ ኣብ ዝተገብረ ርክብ ወከልቲ ኤውሮጳዊ ሕብረትን ኮሚሽን ኤውሮጳን ተረኺባ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ፡ ህላዌ ዝሓየለት ኣፍሪቃ ንኣህጉር ኤውሮጳ ከምዘገድስን ምስ ኣፍሪቃ ዝህሉ ምሕዝነት ንኤውሮጳውያን ከምዘርብሕን ጠቒሳ፥ እተን ኣህጉራት ሓይልታተን ኣወሃሂደን ንብሩህን ርቡሕን መጻኢ መንእሰያተን ከበርኻ እዋኑ ከምዝኾነ ኣገንዚባ።

ንሳ ወሲኻ፡ እዚ እዋን እዚ ንኣፍሪቃ እንታይ ክንገብረላ ኣሎና ጥራይ ዘይኮነ ምስ ኣፍሪቃ እንታይ ክንገብር ኣለና ንብለሉ እዋን ከምዝኾነ ኣተሓሳሲባ።

በዓል-መዚ ኣህጉራዊ ልምዓትን ምትሕግጋዝን ኮሚሽን ኤውሮጳ ኔቨን ሚሚካ ብወገኑ፡ እቶም እማመታት ንዝተፈላለዩ ሓሳባትን ክውናት ስጒምትታትን ቀዳምነታት ብምሃብ፡ ኣብ ዝመጽኡ ዓመታት ንተግባራዉነት ዝበቕዑ ኮይኖም ተሰሪዖም ከምዘለዉ ብምዝኽኻር፡ መሰረታዊ ዕላማኦም ንመንእሰያት ዘቐደመ ልምዓታዊ ዕቤት ንምርግጋጽን ዕድላት ስራሕ ንምስፋሕን ከምዝኾነ ኣስሚሩሉ።

እቶም እማመታት ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ዝተዛነቐን ኣማሕባሪን ቊጠባዊ ልምዓት ኣውሒስካ ንመንእሰያት እታ ኣህጉር ዝበቅዕ ዕድላት ስራሕ ክውን ክገብሩ እዩ ተተስፊዩ ዘሎ። ኣብ’ታ ኣህጉር ሰፊሕ ቴክኖሎጂካዊ ወፍሪ ብምኩዋን ዲጂታላዊ ልምዓት ምውሓስ እውን ገለ ካብቶም እማመታት እዩ።