ዝሓሸ ናብራ ንምርካብ ኣብ ዝወሰነቶ ጉዕዞ፡ ኩሉ ኸሲራ ዝተመልሰት ሶማላዊት ስደተኛ

ዓመታዊ ፡ ብዙሓት ሶማላዉያን ስደተኛታት ፡ ቤቶምን ስድራኦምን ንድሕሪት ገዲፎም ንኤውሮጳ ንምብጻሕን ኣብኡሓድሽ ህይወት ንምጅማርን ሓደገኛ ውሳኔ ይዉስኑ።

*ያስሚን፡ ሶማላዊት ስደተኛ ኾይና፡ ካብ ኢትዮጵያ ተበጊሳ ብመንገዲ ሳሃራ ናብ ኤውሮጳ ንምብጽሓ ዝሓሰበትሉ እዋንጓል 26 ዓመት ጥራይ እያ ነይራ። ዝወሰነቶ ጉዕዞ ድማ ፡ ኣዝዩ ዘስካሕክሕን ሓደጋታት ዝመልኦን እዩ ነይሩ።

ያስሚን፡ በዓል-ቤታ ምስ ሞተ፡ ንኤውሮጳ ኪትስደድን ንጓል 9 ዓመት ጓላ ዝሓሸ  ህይወት ኪትፈጥረላን፡ ብመሓዙታተደፋፊኣ። ብመንገዲ ሱዳን ናብ ግብጺ ብምእታዉ ናብ ኤውሮጳ ኪትበጽሕ ድማ ፈቲና። ኣብ’ቲ ጉዕዞ ድማ ክልተ ግዜተታሒዛ። ኣብ ፈለማ ፡ ቤተሰብ ትበጽሕ ከምዘላ እያ ንሰብ መዚ ሓለዋ ዶባት ሱዳት ከተእምን ፈቲና፡ ኣብ ካልኣይ ግዜፈተነኣ ግን ብመንገዲ ኣሰጋገርቲ እዩ ዝነበረ። ዶብ ኢትዮጵያ-ሱዳን ምስ ሰገረት፡ ብኣሰጋገርቲ 250 ዶላር ኣሜሪካ ከፊላናብ ግብጺ ኪትበጽሕ ከምእትኽእል ተነጊሩዋ ። ናብ ግብጺ እተስግራ መኪና እንዳተጸበየት እንከላ ድማ፡ ብሓደካብ’ቶም ኣሰጋገርቲ ናብ ከዉሊ ተወሲዳ ከምእተገርፈትን ከምእተዓመጸትን ተዘንቱ። “ እቲ ኣሰጋጋሪ ናብ ግልል ዝበለቦታ ወሲዱኒ፡ ኣብኡ ድማ ቅድሚ ጓለይ ገሪፉኒን ዓሚጹኒን፡” ትብል ያስሚን።

በቲ ዝወረዳ ዓመጽ ዘይተደልየ ጥንሲ ኪትሕዝ ዝኸኣለት ያስሚን፡ ኣብ ሱዳን ኪትሓርስ ተገዲዳ። በቲ ዘይተደልየጥንስን ሕርስን ካብ ስድራቤታ ኪመጻ ዝኽእል ተነጽሎን ጸርፊን ድማ ኣመና ርዒዳ እያ ዝነበረት። ኣብ ሱዳን እንከላ፡ምስ ሓደ ኣብ ሕክምና ኣብ ዝነበረትሉ ብዙሕ ዝተደጋገፋ ሶማላዊ ተመርዕያ ካልኣይ ግዜ ጥንሲ ሒዛ ኽንሳ፡ እቲ መርዓነዊሕ ኣይሰጎመን ተፈላልያ።

ኣብ መወዳእታ ያስሚን፡ ሰለስተ ቆልዑ ሒዛ ፡ ከምእንደገና ሓደገኛ ጉዕዞ ኣጻምእ ብምውሳድ ናብ ኢትዮጵያ ኪትምለስእያ ተገዲዳ። ኣብ’ዚ ግዘ’ዚ ኣብ ክልል ሶማል ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ዝርከብ መዓስከር ስደተኛታት ኮቤ ትነብር’ኳእንተሃለወት፡ ኣብ’ቲ ኣስካሕካሒ ጉዕዞ ብዝገጠማ በደላት ከቢድ ኣካላዊን ኣእምሮኣዊን ጸገማት ትምኮር ኣላ።

* ስም እዛ ሶማላዊት ግዳይ ንድሕነታ ተቐዪሩ ኣሎ።

TMP – 20/10/2020

Photo credit: Shutterstock. Photo caption: Barbed wire at sunset.