ካብ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ኣብ ጉዕዞ መሬት ዝሞቱ ኣፍሪቃያን ስደተኛታት ይበዝሑ

ገማግም ማእከላይ ባሕሪ ንምብጻሕ ኣብ ዝካየድ ጉዕዞ ሳሃራ ዝጠፍእ ዘሎ ህይወት ስደተኛታት ካብቲ ነቲ ማያዊ መስመር ሰጊርካ ንኤውሮጳ ንምብጻሕ ኣብ ዝካየድ ጉዕዞ ባሕሪ ዝጠፍእ ህይወት ብዕጽፊ ዝልዕል ምዃኑ ላዕለዋይ ተጸዋዒ ንጉዳያት ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ።

ሽሕ’ኳ ማእከላይ ባሕሪ ካብ ቀተልቲ መስመራት ስደተኛታት ኮይኑ ይቕጽል እንተሃለወ፡ ናብ’ቲ ማያዊ መስመር ንምብጻሕ ዝካየድ ናይ መሬት ጉዕዞ ንኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ዝበኣሰ ሓደጋ የምጽኣሎም ምህላዉ ፍሉይ ልኡኽ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ማእከላይ ክፋል ማእከላይ ባሕሪ ዝኾነ ኣቶ ቪንሰንት ኮሸተል ንጀርመናዊት ጋዜጣ ‘Welt am Sonntag’ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣረዲኡ።

ናብ ገማግም ማእከላይ ባሕሪ ንምቕራብ ዝካየድ ጒዕዞ መሬት ዝወስዶ ዘሎ ህይወት ስደተኛታት ኣብ’ቲ ማያዊ መስመር ካብ ዝስዕብ ሞት እንተወሓደ ብዕጽፊ ከምዝዛይድ ዘመልከተ እቲ ፍሉይ ልኡኽ፡ እቲ ኣሃዝ ካብ’ቲ ዝግመት ንላዕሊ ክኸዉን ከምዝኽእል እዉን ኣተሓሳሲቡ ኣሎ።

ጽምኢ፡ ጥሜት፡ ሓደጋታትን ብልሽትን ተሽከርከርቲ፡ ኣካላዊ ዓመጽን መግረፍቲን፡ ከምኡ’ውን ሕማም ካብ ቀንዲ ጠንቅታት ናይ’ቶም ኣብ 2018 ኣብ ጉዕዞ መሬት ዘጋጠሙ ሞት ስደተኛታት ከምዝኾኑ እዩ ኣህጉራዊ ውድብ ስደተኛታት ማለት ኣይ.ኦ.ኤም ዝሕብር።

ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ዝርከብዎም ዓሰርተታት ኣሽሓት ኣፍሪቃውያን ዓመታዊ ብመንገዲ ሰሃራ ናብ ገማግም ማያት ማእከላይ ባሕሪ በጺሖም ነቲ ማያዊ መስመር ሰጊሮም ናብ ኤውሮጳ ንምእታው ይህቅኑ። እቲ ናይ መሬት ጉዕዞ ንመዓልታት ከምኡ’ውን ሰሙናት ዝካየድ ምዃኑ እዮም ብእኡ ዝሓለፉ ስደተኛታት ዝገልጹ።

ኣብ’ቲ ናይ መሬት ጉዕዞ ሓያሎ ስደተኛታት ብኣስገቲ ንምዝመዛን መግረፍቲን ይቃልዑ። ብዘይካ’ዚ ተወሳኺ ገንዘብ ክኸፍሉ ይሕተቱ እሞ ምስ ዘይክእሉ ኣብቲ ኣጻምእ ብዘይ ዝኾነ ረዳኢ ይድርበዩ። ብፍላይ ቆልዑን ደቀንስትዮን በቲ ተጻባኢ ኩነታት ኣየር ኣጻምእ ሳሃራ ልዕሊ ካልኦት ኣብ ሽግር ይወድቁ።

ነዚ ኹሉ ሽግር ሓሊፎም ኣብ ማያዊ ገማግም ማእከላይ ባሕሪ ምስ በጽሑ እዉን ተወሳኺ ኣደራዕ ይጽበዮም። ኣህጉራዊ ውድብ ስደተኛታት ኣብ ዘውጽኦ እዋናዊ ጸብጻብ ፡ ካብ 1 ጥሪ ክሳዕ 3 ጥቅምቲ ናይ 2019 ልዕሊ 1,000 ስደተኛታት ኣብ ሰለስቲኡ ሸነኻት ማእከላይ ባሕሪ ህይወቶም ስኢኖም ምህላዎም እዩ። ካብ 2014 እዉን ዛጊት ኣስታት 18,960 ስደተኛታት ኣብ’ቲ ማያዊ መስመር ሃሊቖም ኣለው።

TMP 20/11/2019

ስእሊ፥ ዲ ፓስካል ራቱዊ

ጉዕዞ ሳሃራ ልዕሊ ናይ ማእከላይ ባሕሪ ህይወት ስደተኛታት ይሓትት ኣሎ