Category: ኤውሮጳ


ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ንኣርባዕተ መዓልታት ዝተዓግቱ 71 ስደተኛታት ናብ ሊብያ ክምለሱ ተገይሩ

ሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ብ 29 መስከረም ብመንገዲ ማእከላይ ባሕሪ ናብ ኤውሮጳ ከብሉ...
ዝያዳ ንምንባብ

መጻብቦ እንግሊዝ ፡ ህጻናት ስደተኛታት ካብ ልዕሊ ዓቕመን ብዝሒ ሰባት ዝጸዓና ጀላቡ ይወድቊ

ኣብ ሞንጎ ብሪጣንያን ፈረንሳን ንዘሎ መጻብቦ እንግሊዝ ልዕሊ ዓቕመን ብዝሒ...
ዝያዳ ንምንባብ

ፈረንሳን ጥልያንን ሓደስቲ ስደተኛታት ናብ ኩለን ኣባላት ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ክውዝዑ ዘኽእል ሓድሽ መደብ ይጽውዓ

ፕረዚደንት ፈረንሳ ኤማኑዌል ማክሮንን ቀዳማይ ሚኒስተር ጥልያን ጁሰፐ ኮንተን...
ዝያዳ ንምንባብ

ኣብ መዳጎኒ ማእከላት ሊብያ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት በደላት ዝፈጸሙ ሰለስተ ሰባት ኣብ ጥልያን ተታሒዞም

ኣቐዲሞም ኣብ ሓደ መዳጎኒ መዓስከር ስደተኛታት ሊብያ ኣብ ልዕሊ ሓያሎ...
ዝያዳ ንምንባብ

ፖሊስ ፈረንሳን ስጳኛን ንሓደ መርበብ ምስግጋር ሰባት ብምድቓቕ 29 ኣባላቱ ቀይዶም

ፖሊስ ስጳኛን ፈረንሳን ብምትሕብባር ኤሮ-ፒል (ፖሊስ ኤውሮጳዊ ሕብረት) ንሓደ...
ዝያዳ ንምንባብ

መንግስቲ ኖርወይ ንጉዳይ’ቶም ኣብ ሃገሩ ዑቕባ ረኺቦም ንሃገራዊ ኣገልግሎት ዝጸንበሉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዳግም ክምርምር እዩ

መንግስቲ ኖርወይ ንጉዳይ 150 ኣብ ሃገሩ ዑቕባ ዝተዋህቦም ኤርትራውያን...
ዝያዳ ንምንባብ

ሽወደን፡ ልዑል ተርእዮታት ኣእምሮኣዊ ጸቕጢ ኣብ ልዕሊ ሕጋዊ ነባርነት ዘይብሎም ስደተኛታት

ሸውዓተ ካብ ዓስተር ናይ’ቶም ኣብ ሽወደን ብዘይ ዝኾነ ሕጋዊ ሰነድ ዝነብሩ...
ዝያዳ ንምንባብ

“ሕሱም ትጽቢት” ናይቶም ኣብ ዝተዓግተት ናይ ድሕነት መርከብ ዝጸንሑ ስደተኛታት ፍታሕ ረኺቡ

መንግስቲ ማልታ እታ ኣብ ማእከላይ ሸነኽ ማእከላይ ባሕሪ 356 ስደተኛታት ሒዛ ናብ...
ዝያዳ ንምንባብ

ልዕሊ 500 ስደተኛታት ገና ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ተዓጊቶም ኣለው

ኣብ ማያት ማእከላይ ባሕሪ ካብ ሓደጋ ንዘድሓንኦም ልዕሊ 500 ስደተኛታት...
ዝያዳ ንምንባብ