Category: ኣልጄርያ


ዳርጋ ፍርቂ ኣብ ቀረባ ስጳኛ ዝኣተዉ ስደተኛታት ምዝመዛን ዓመጽን ዘጋጠሞም እዮም

ዳርጋ ፍርቂ ኣብ ስጳኛ ዝርከቡ ስደተኛታትን ሓተትቲ ዑቕባን ናብታ ሃገር...
ዝያዳ ንምንባብ

ልዕሊ 400 ዘይሕጋውያ ስደተኛታት ኣብ ኣጻምዕ ሳሃራ ድሒኖም

ብእግሪ ዝጓዓዙ ዝነበሩ ልዕሊ 400 ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ኣብ ዶባት ኒጀርን...
ዝያዳ ንምንባብ

ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ኣብ ኣልጄርያ ግፍዕን ባርነት ከምዘሎ ይገልጹ

ካብቲ መስመር ሊብያ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝዀነሉ ንድሓር ኣልጄርያ ልምድቲ ናብ...
ዝያዳ ንምንባብ