Category: ኢትዮጵያ


እንተወሓዱ ሸሞንተ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ኣብ የመን ሞይቶም

እንተወሓዱ ሸሞንተ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ኣብታ ብዂናት እትሕመስ ዘላ የመን...
ዝያዳ ንምንባብ

ኣብ የመን ዝተዓግቱ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ክምለሱ ይጠልቡ

37 ደቅ-ንስትዮ ዝርከብኦም ኣብ የመን ኣብ ትሕቲ ሕሱም ኣተሓሕዛ ተዳጒኖም ዘለዉ...
ዝያዳ ንምንባብ

ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣፍሪቃውያን መንእሰያት ነጋዶ ስራሖም ከስፍሑ ዘኽእል መደብ ይምውል

ሓድሽ ወፍሪ ኤውሮጳዊ ሕብረት  ነኣሽቱ ነጋዶን ደቅንስትዮን ኣብ ኣፍሪቃ...
ዝያዳ ንምንባብ

“ተወሃሂድና ኢና እንነብር”፦ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ቤትትምህርታትን ዩኒቨርሲቲታትን ኢትዮጵያ ይመሃሩ

ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ዜጋታት እታ ሃገር ሓቢሮም ኣብ ቤት...
ዝያዳ ንምንባብ

ዝተዳጐኑ ስደተኛታት ኲናት ናብ ትሪፖሊ ኣብ ዝቐርበሉ ዘሎ ግዜ መዋጽኦ ይስእኑ

ኣብ ትሪፖሊ ኣብ መዳጐኒ ማእከላት ዝርከቡ ኣሽሓት ስደተኛታት በቲ ናብታ ኸተማ...
ዝያዳ ንምንባብ

ኢትዮጵያ፡ ኬንያን ታንዛንያንን ዘይስሩዕ ስደት ንምግታእ ብሓባር ይሰርሓ

መንግስታት ኢትዮጵያ፡ ኬንያን ታንዛንያን ኣብ ጉዳይ ስደት ብሓባር ክሰርሑ...
ዝያዳ ንምንባብ

ዘይስሩዕ ስደት ንምግታእ ዝዕላማኡ ቤት-ጽሕፈት ኣብ ዶብ ኢትዮጵያን ኬንያን ተኸፊቱ።

ፕሮግራም ልምዓት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን (ዩ.ኤን.ዲ.ፒ) ዘይመንግስታዊ...
ዝያዳ ንምንባብ

ኢትዮጵያ፥ ተመኵሮ ኣተሓሕዛ ስደተኛታት ስራሕ ፊሊፒንስ

ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ፊሊፒንስ ብምብጻሕ ካብ ተመኵሮ...
ዝያዳ ንምንባብ

ሓድሽ ማእከል ስደተኛታት ኣብ ምብራቕ ሱዳን

ብ5 መጋቢት ኣህጉራዊ ውድብ ስደተኛታት ኣብ ገዳርፍ ሓድሽ ማእከል ስደተኛታት...
ዝያዳ ንምንባብ