Category: ፈረንሳ


ፖሊስ ፈረንሳ ኣብ ጥቓ ካሌ ዝርከብ ዝዓበየ መዓስከር ስደተኛታት ኣፍሪሶም

ኣብ ፈረንሳ ሓይልታት ጸጥታ ንሓደ ዘይሕጋዊ መዕቀሊ ብ12 መጋቢት 2019...
ዝያዳ ንምንባብ

ፈረንሳ ንሓደ ትሕቲ-ዕድመ ስደተኛ ኽትክሕስ መጋባእያ ኤውሮጳዊ ሕብረት ወሲኑ

መጋብኣያ ሰብኣዊ መሰላት ኤውሮጳዊ ሕብረት ፡ ፈረንሳ ንሓደ ኣፍጋናዊ...
ዝያዳ ንምንባብ

ፈረንሳ ናብ ሊብያ ተወሰኽቲ ጃላቡ ኽትሰድድ እያ

ሊብያ ኣንጻር ዘይሕጋዊ ስደት እተካይዶ ቓልሲ ንምድጋፍ ፈረንሳ ሽዱሽተ ጃላቡ...
ዝያዳ ንምንባብ

ንወደብ ካሌ ዝጠሓሱ ስደተኛታት ተዳጒኖም

ብጥርኑፍ ኣብ ሓንቲ ናብ ዶቨር፡ እንግሊዝ እትኸይድ ኣርማስ ክሳፈሩ ድሕሪ...
ዝያዳ ንምንባብ

ስደተኛታት ንመትረብ እንግሊዝ ኽሰግሩ ዝሓልፍዎም ጸገማት

ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ፈረንሳ ዝርከቡ ስደተኛታት ንመትረብ እንግሊዝ ኽሰግሩ...
ዝያዳ ንምንባብ

ውዕል መሰል ህጻናት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ካሌ ናይ ፈረንሳ ዕለታዊ ይጠሓስ

ሲዲቕ (ሓቀኛ ስሙ ኣይኮነን) ወዲ 14 ዓመት ኣፍጋናዊ ኮይኑ ኣብ’ቲ ኣብ ካሌ ናይ...
ዝያዳ ንምንባብ

ተደጋጋሚ ፈተነ ስልኳ ኢራናዊት ስድራቤት ኣብ መትረብ እንግሊዝ

ኣሕማድ ዓሊ ኢራናዊ ኮይኑ፡ ሓደ ካብቶም ኣብ ካሌ ዝርከቡ ምስ ስድራቤቱ ብምዃን...
ዝያዳ ንምንባብ

ዓሰርተ ስደተኛታት ኣብ ጥቓ ገማግም ብሪጣንያ ተታሒዞም

ሓለዋ ባሕሪ ብሪጣንያ ብ14 ለካቲት ኣብ ክልተ ጃላቡ ዝተጻዕኑ ዓሰርተ ስደተኛታት...
ዝያዳ ንምንባብ

ሓደ ስደተኛ ኣብ ኣኽራን ኣልፕ ብዛሕሊ ሞይቱ

ኣብ ጐድኒ ጽርግያ ሃለዋቱ ኣጥፊኡ ዝተረኽበ ስደተኛ ብሰንኪ ብርቱዕ ዛሕልን...
ዝያዳ ንምንባብ