Category: ኩርዲስታን ዒራቕ


ዓባይ ብሪጣንያ ብጃላቡ ዝመጹ ስደተኛታት ኣብ ትመልሰሉ ዘላ ግዜ ዘይሕጋዊ ምስጋር ስደተኛታት ኣሳሊጡ ዝተባህለ ሰብ ትኸስስ

ሰላሳን ሽዱሽተን ብሓለዋ ዶባት ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ገማግም ኬንት ናይ...
ዝያዳ ንምንባብ

ሓደ ቤት ፍርዲ ፈረናሳ ኣስገርቲ ንዓመታት ክእሰሩ ፈሪዱ

ሓደ ቤት ፍርዲ ፈረንሳ ክልተ ዒራቓውያንን ሓደ ኢራናውን ካብ ፈረንሳ ናብ...
ዝያዳ ንምንባብ

ናብ ሃገሩ ዝተመልሰ ስደተኛ ነቲ ናብ ኤውሮጳ ንምብጻሕ ዘጓነፎ ሓደጋ ይትርኽ

ኩርዳዊ መንእሰይ ስደተኛ ሚራን ጋርዲ ድሕሪ’ቲ ንህይወቱ ዝተፈታተነ ሓደገኛ...
ዝያዳ ንምንባብ

ድሕሪ ዘይዕውት ፈተነ ጉዕዞ ስደት ናብ ሃገሮም ዝምለሱ ስደተኛታት ገና ብኣሰጋገርቶም ገንዘብ ይዕደዩ

ኩርዳዊ ዒራቓዊ ኣቶ ኣሕመድ ጎራን ነቶም ዝፈትዎም ክልተ ደቊን በዓልቲ ቤቱን...
ዝያዳ ንምንባብ

ፍርቂ ናይቲ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝወርድ ግፍዒ ኣስገርቲ ይፍጽምዎ

ልዕሊ 50 ሚእታዊት ናይቲ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ኣብ ጉዕዞ ዘጋጥም ጾታዊ ግፍዒ፡...
ዝያዳ ንምንባብ