Category: ኢጣልያ


ኣሽሓት ኢጣልያውያን ኣንጻር ዓሌትነት ይስለፉ

ብ2 መጋቢት 2019 ኣብ ሰሜን ኢጣልያዊት ከተማ ሚላኖ፡ 200,000 ሰባት ኣንጻር ዓሌትነት...
ዝያዳ ንምንባብ

ን19 መዓልታት ኣብ ባሕሪ ዝጸንሑ ስደተኛታት ናብ ወደብ ክኣትዉ ተፈቒዱሎም

ክልተ ናይ ጀርመን ህይወት ዘድሕና ማሕበራት ዝሓዝኦም 49 ስደተኛታት ናብ ወደብ...
ዝያዳ ንምንባብ

ጥልያን ንስደተኛታት ብዘይመጽለሊን ድሕነትን ዘትርፍ ሓድሽ ሕጊ ኣተኣታትያ

መንግስቲ ጥልያን ሓድሽ ናይ ስደተኛ ሕጊ ድሕሪ ምሕላፉ ፡ ኣብታ ሃገር ዝርከቡ...
ዝያዳ ንምንባብ

ጥልያን ኣብ ምሕዋይ መሰረታውያን ጠንቅታት ዘይስሩዕ ስደት ኽትተሓጋገዝ ኬንያ ጸዊዓ

መንግስቲ ጥልያን ዘይስሩዕ ዋሕዚ ስደት ንምግታእ ኣብ ዝገብሮም ጻዕርታት...
ዝያዳ ንምንባብ

ኣብ 2018 ሞት ስደተኛታት ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ልዕሊ 2,000 በጺሑ

ህይወት 17 ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ብ 5 ሕዳር ኣብ ማእከላይ ባሕር ድሕሪ...
ዝያዳ ንምንባብ

ኢጣልያ ዘድሓነቶም ስደተኛትታ ናብ ሊብያ ኽትመልሶም ከምእትኽእል ተፈራርሕ

ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ እንተዘይተቐቢለንኦም፡ ኢጣልያ ዘድሓነቶም 180...
ዝያዳ ንምንባብ

ጥልያን ተወሰኽቲ ናይ ሓለዋ ጀላቡ ንሊብያ ተበርክት

ጃልባ ሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ኣብ ኮለላ። ስእሊ፡ ማትያስ ሞንሮይ/ ሰኲርቲ...
ዝያዳ ንምንባብ

ኢጣልያ ኣብ ኣተሓሕዛ ምድሓን ስደተኛታት ኣብ ባሕሪ ዘለዋ ኣተሓሕዛ ተትርር

ኢጣልያ፡ ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ዝደሓኑ ስደተኛታት ክቕበላ...
ዝያዳ ንምንባብ

ጥልያን 1 ቢልዮን ኤሮ ኣብ ሃገራት ሰሜን ኣፍሪቃ ኸተውፍር’ያ

ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ጥልያን ማቲዮ ሳልቪኒ። ስእሊ/ቫይስ ኒውስ/ ጥልያን...
ዝያዳ ንምንባብ