Category: ሊብያ


ኣብ መዳጐኒ ማእከል ሊብያ ኣብ ዘጋጠመ ተቓውሞ ዓሰርተታት ሰባት ተጐዲኦም

ብ26 ለካቲት ኣብ ሓደ ኣብ ትሪፖሊ፡ ሊብያ ዝርከብ መዳጐኒ ማእከል ብስደተኛታት...
ዝያዳ ንምንባብ

ፈረንሳ ናብ ሊብያ ተወሰኽቲ ጃላቡ ኽትሰድድ እያ

ሊብያ ኣንጻር ዘይሕጋዊ ስደት እተካይዶ ቓልሲ ንምድጋፍ ፈረንሳ ሽዱሽተ ጃላቡ...
ዝያዳ ንምንባብ

ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ሊብያ ናብ ኒዤር ግዒዞም

ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ካብ መዕርፎ ነፈርቲ...
ዝያዳ ንምንባብ

ን19 መዓልታት ኣብ ባሕሪ ዝጸንሑ ስደተኛታት ናብ ወደብ ክኣትዉ ተፈቒዱሎም

ክልተ ናይ ጀርመን ህይወት ዘድሕና ማሕበራት ዝሓዝኦም 49 ስደተኛታት ናብ ወደብ...
ዝያዳ ንምንባብ

ሓይሊ ባሕሪ ሊብያ ኣብ 2018 ዝዓገቶም ስደተኛታት 15,000 ከምዝበጽሑ ኣፍሊጡ

ሓይሊ ባሕሪ ሊብያ ኣብ 2018 ልዕሊ 15,000 ስደተኛታት ከምዘድሓነን ናብ ሊብያ...
ዝያዳ ንምንባብ

ኣብ ወጻኢ ዝቕመጡ ኤርትራውያን ኣንጻር ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ኣብ ሊብያ ዝወርድ ዓመጽ ይሓብሩ

በቲ ኣብ ሊብያ ኣብ ልዕሊ ዝተዓግቱ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝወርድ መጠን...
ዝያዳ ንምንባብ

ሶማላዊ ስደተኛ ኣብ መዳጐኒ ሊብያ ነብሱ ኣጥፊኡ

ወዲ 28 ዓመት ሶማላዊ ስደተኛ ኣብቲ ኣብ ትሪፖሊ ኣብ ዝርከብ ጣርቕ ኣ-ሲካ...
ዝያዳ ንምንባብ

ሊብያ፥ ስደተኛታት ካብ ዘድሓነቶም መርከብ ብሓይሊ ክወርዱ ተገይሩ

ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ኣብ ሓደጋ ምስ ወደቚ ብሓንቲ ናይ ጽዕነት መርከብ ድሒኖም...
ዝያዳ ንምንባብ

ኣብ 2018 ሞት ስደተኛታት ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ልዕሊ 2,000 በጺሑ

ህይወት 17 ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ብ 5 ሕዳር ኣብ ማእከላይ ባሕር ድሕሪ...
ዝያዳ ንምንባብ