Category: ኒዤር


ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ሊብያ ናብ ኒዤር ግዒዞም

ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ካብ መዕርፎ ነፈርቲ...
ዝያዳ ንምንባብ

ልዕሊ 400 ዘይሕጋውያ ስደተኛታት ኣብ ኣጻምዕ ሳሃራ ድሒኖም

ብእግሪ ዝጓዓዙ ዝነበሩ ልዕሊ 400 ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ኣብ ዶባት ኒጀርን...
ዝያዳ ንምንባብ

ቁጽሪ ብፍቓዶም ብመገዲ ኣይ ኦ ኤም ኒዤር ዝምለሱ ስደተኛታት ይውስኽ

ስእሊ፡ ኣይ ኦ ኤም። ኣብ ማእከል መሰጋገሪ ደቀንስትዮ ክምለሳ ሓገዝ...
ዝያዳ ንምንባብ