Category: ስጳኛ


ሞት ስደተኛታት ኣብ መስመር ሞሮኮ-ስጳኛ ይውስኽ

ሃገራት ደቡብ ኤውሮጳ ኣብ ጉዳይ ዶባት ባሕሪ ዘለወን ኣተሓሕዛ ኣብ ዘትርራሉ...
ዝያዳ ንምንባብ

ኣብ 2018 ሞት ስደተኛታት ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ልዕሊ 2,000 በጺሑ

ህይወት 17 ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ብ 5 ሕዳር ኣብ ማእከላይ ባሕር ድሕሪ...
ዝያዳ ንምንባብ

ሓይሊ ባሕሪ ሞሮኮ ኣብ ልዕሊ ናይ ስደተኛታት ጃልባ ተዂሲ ብምኽፋቶም ሓደ ትሕቲ ዕድመ ይቖስል

ሓይሊ ባሕሪ ሞሮኮ፡ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ኣሳፊራ ብሰሜናዊ ክፋል...
ዝያዳ ንምንባብ

ስጳኛ ቀንዲ መዓልቦ ስደተኛታት ኣብ እትዀነሉ ዘላ ግዜ ኣማኢት ስደተኛታት ድሒኖም

ሓለዋ ባሕሪ ስጳኛ ብ14ን 15ን ሓምለ ካብ ሰሜን ኣፍሪቃ ናብ ስጳኛ ክሰግሩ ዝፍትኑ...
ዝያዳ ንምንባብ

ብጸለቕ ስደተኛታት ክጨውዩ ዝጸንሑ ጭፍራ ብፖሊስ ስጳኛ ተኣሲሮም

ብ17 ግንቦት ዘብዐኛ በርጌስ ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣኽባሪ ድሕነት ስጳኛ ስደተኛታት...
ዝያዳ ንምንባብ