Category: ስጳኛ


ሞሮኮን ስጳኛን ኣብ ምድቓቕ መርበባት ዘይስሩዕ ስደት ዘካይደኦ ዘለዋ ቃልሲ ንዋሕዚ ስደተኛታት የጉድል

ቊጽሪ ናይቶም ካብ ሞሮኮ ተበጊሶም ናብ ስጳኛ ዝኣትው ስደተኛታት ብሰንኪ’ቲ...
ዝያዳ ንምንባብ

ኣብ ጥቓ ሞሮኮ ብዘጋጠመ ሓደጋ ዓሰርተታት ጥሒሎም

ካብ ሞሮኮ ናብ ስጳኛ ኽበጽሑ ዝፍትኑ ስደተኛታት ዝነበርዋ ጃልባ ብምጥሓላ...
ዝያዳ ንምንባብ

ዳርጋ ፍርቂ ኣብ ቀረባ ስጳኛ ዝኣተዉ ስደተኛታት ምዝመዛን ዓመጽን ዘጋጠሞም እዮም

ዳርጋ ፍርቂ ኣብ ስጳኛ ዝርከቡ ስደተኛታትን ሓተትቲ ዑቕባን ናብታ ሃገር...
ዝያዳ ንምንባብ

ሞት ስደተኛታት ኣብ መስመር ሞሮኮ-ስጳኛ ይውስኽ

ሃገራት ደቡብ ኤውሮጳ ኣብ ጉዳይ ዶባት ባሕሪ ዘለወን ኣተሓሕዛ ኣብ ዘትርራሉ...
ዝያዳ ንምንባብ

ኣብ 2018 ሞት ስደተኛታት ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ልዕሊ 2,000 በጺሑ

ህይወት 17 ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ብ 5 ሕዳር ኣብ ማእከላይ ባሕር ድሕሪ...
ዝያዳ ንምንባብ

ሓይሊ ባሕሪ ሞሮኮ ኣብ ልዕሊ ናይ ስደተኛታት ጃልባ ተዂሲ ብምኽፋቶም ሓደ ትሕቲ ዕድመ ይቖስል

ሓይሊ ባሕሪ ሞሮኮ፡ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ኣሳፊራ ብሰሜናዊ ክፋል...
ዝያዳ ንምንባብ

ስጳኛ ቀንዲ መዓልቦ ስደተኛታት ኣብ እትዀነሉ ዘላ ግዜ ኣማኢት ስደተኛታት ድሒኖም

ሓለዋ ባሕሪ ስጳኛ ብ14ን 15ን ሓምለ ካብ ሰሜን ኣፍሪቃ ናብ ስጳኛ ክሰግሩ ዝፍትኑ...
ዝያዳ ንምንባብ

ብጸለቕ ስደተኛታት ክጨውዩ ዝጸንሑ ጭፍራ ብፖሊስ ስጳኛ ተኣሲሮም

ብ17 ግንቦት ዘብዐኛ በርጌስ ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣኽባሪ ድሕነት ስጳኛ ስደተኛታት...
ዝያዳ ንምንባብ