Category: ዓባይ ብሪጣንያ


ፖሊስ ፈረንሳ ኣብ ጥቓ ካሌ ዝርከብ ዝዓበየ መዓስከር ስደተኛታት ኣፍሪሶም

ኣብ ፈረንሳ ሓይልታት ጸጥታ ንሓደ ዘይሕጋዊ መዕቀሊ ብ12 መጋቢት 2019...
ዝያዳ ንምንባብ

ስደተኛታት ንመትረብ እንግሊዝ ኽሰግሩ ዝሓልፍዎም ጸገማት

ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ፈረንሳ ዝርከቡ ስደተኛታት ንመትረብ እንግሊዝ ኽሰግሩ...
ዝያዳ ንምንባብ

ተደጋጋሚ ፈተነ ስልኳ ኢራናዊት ስድራቤት ኣብ መትረብ እንግሊዝ

ኣሕማድ ዓሊ ኢራናዊ ኮይኑ፡ ሓደ ካብቶም ኣብ ካሌ ዝርከቡ ምስ ስድራቤቱ ብምዃን...
ዝያዳ ንምንባብ

ዓሰርተ ስደተኛታት ኣብ ጥቓ ገማግም ብሪጣንያ ተታሒዞም

ሓለዋ ባሕሪ ብሪጣንያ ብ14 ለካቲት ኣብ ክልተ ጃላቡ ዝተጻዕኑ ዓሰርተ ስደተኛታት...
ዝያዳ ንምንባብ

ቁጽሪ ካብ ፈረንሳ ናብ እንግሊዝ ክሰግሩ ዝፍትኑ ስደተኛታት ልዑል ወሰኽ የርኢ

ፈረንሳን እንግሊዝንኣብ መወዳእታ 2018 ምስ ዝተራእየ ምውሳኽ ዋሕዚ ንመትረብ...
ዝያዳ ንምንባብ

እንግሊዝ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ናብ ፈረንሳ ትመልስ

ሰብ መዚ እንግሊዝ ካብ ፈረንሳ ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ብሪጣንያ ዝበጽሑ ስደተኛታት...
ዝያዳ ንምንባብ

ኣብ ካሌ ዘሎ ኩነታት ስደተኛታት በቶም ሰሙናዊ 20 ግዜ ዝካየዱ ዘለው ስርሒታት ፖሊስ ይብእስ

ኣሃዱታት ጸጥታ ፈረንሳ ነተን ኣብ ከባቢ ካሌ ብስደተኛታት ዝድኮና ናይ ቴንዳ...
ዝያዳ ንምንባብ

ብሪጣንያ ነጋዶ ደቅ-ሰብ ዝጥቀሙሎም ኣገልግሎታት ማሕበራዊ መራኸቢ ፈይስ-ቡክ ንምጽባብ ትሰርሕ

መንግስቲ ዓባይ–ብሪጣንያ ኣብ ልዕሊ’ቶም ንኸም ፈይስ–ቡክ ዝኣመሰሉ...
ዝያዳ ንምንባብ

ዓባይ-ብሪጣንያን ኣብ ምዕባይ ዕድላት ስራሕን ምህዳስ ስርዓተ-ግብርን ኢትዮጵያ ዝወፍር 115 ሚልዮን ፓውንድ ስተርሊን ብሓገዝ ትህብ

ሚኒስተር ፋይናንስን ቊጠባዊ ምትሕግጋዝን ኢትዮጵያ ኣቶ ኣብራሃም ተኸስተን...
ዝያዳ ንምንባብ