ርኸቡና

Migrating? Call our experts for advice

Have a question about migration? Want to know more about the risks or alternatives? Call our local counsellors who can provide you with information and facts about migration and help to answer any question you have. All calls are confidential. Local rates apply.

ንስደት ዝምልከት ሕቶ እንተሃልዩኩም ጽሓፉልና

መልእኽቲ ሕቶኹም ብኢመይል ስደዱልና እሞ ሓደ ኻብ ኣባላትና ክምልሰልኩም እዩ። ኩሉ ኢመይላት ብስቱር ይተሓዝ።

Latest News

ኩሉ ርኣዩ

ኢትዮጵያ ፥ ኣገልግሎታት ኽብሪ-መዝገብ ዝህብ ትካል ተኸፊቱ

ኢትዮጵያ ስደተኛታት ከም ልደትን መርዓን ዝኣመሰሉ ማሕበራዊ ኣጋጣሚታቶም ዘምዝግብሉ ማእከል ድሮ ኽትከፍት ጀሚራ...
ዝያዳ ንምንባብ

ኣብ ኢትዮጵያ ጥርኑፍ ዕማም ዘማልኣ ሓደስቲ ማእከላት ንስደተኛታት ኣገዳሲ ኣገልግሎታት ይህባ

ብመሰረት ሓድሽ ንስደተኛታት ዝምልከት ሕጊ ጥርኑፍ ዕማማት ዘማልኣ ማእከላት ኣብ መላእ ኢትዮጵያ እናተኸፍታ ንስደተኛታት...
ዝያዳ ንምንባብ

ፓርላማ ጀርመን ሓተትቲ ዑቕባ ምጥራዝን ክኢላታት ምትራፍን የቕልል

ፓርላማ ጀርመን ሓድሽ ሕጋጋት ብምሕላፍ ኣብታ ሃገር ንጉዳይ ስደተኛታት ዝሓሸ ከምዝመሓድር ክገብር ይጽዕር ኣሎ። እቲ...
ዝያዳ ንምንባብ