ናብ ሃገሮም ንዝምለሱ ስደተኛታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝውዕል ሓገዝ

ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ብፍቓዶም ናብ ሃገራቶም ክምለሱ እንተደልዮም ንጉዕዞ ዝኸውን ደገፍን ኣብ ሃገሮም ዳግም ክወሃሃዱን ዘኽእል ሓገዝ ክረኽቡ እዮም። ኣብ ግንቦት 2019 ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብቲ ኣህጉራዊ ውድብ ስደት ዘካይዶ ምምሕያሽ ምሕደራ ጉዳይ ስደት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝውዕል 18 ሚልዮን ኤውሮ ደገፍ ሂቡ።

እቲ ደገፍ ነቲ ኣቐዲሙ ሕብረት ኤውሮጳ ናብቲ ናይ ሕብረት ኤውሮጳን ኣህጉራዊ ውድብ ስደትን ሓባራዊ ማዕከን ዘእተዎ መጠን ናብ 43 ሚልዮን ኤውሮ ክብ የብሎ። እቲ መደብ ኣብቲ ዞባ ኣብ ዝርከቡ መስመራት ስደት ህይወት ስደተኛታት ንምድሓንን ደገፍ ንምቕራብን ዝዓለመ እዩ። እቲ መደብ ኣብተን ብድምር ኣብ ኣፍሪቃ ዝለዓለ ምንቅስቓስ ስደተኛታት ዝረኣየለን ኢትዮጵያ፡ ሶማልያ፡ ሱዳንን ጂቡቲን ዘተኮረ እዩ።

ክሳዕ ሕጂ ኣሽሓት ወተሃደራት ዶባትን ጉዳይ ስደትን ንምስላዅ ስደተኛታትን ምሻት ሰባትን ብዝሓሸ ንኽሕዝዎ ዘኽእል ስልጠና ተዋሂቡዎም እዩ። ልዕሊ 12,000 ዝተሸጡ ግዳያትን ንሓደጋ ቕሉዓት ዝዀኑ ስደተኛታትን ንድሕነት ዘድልዮም ኣገልግሎታት ተዋሂቡዎም እዩ።

እቲ መደብ፡ ስደተኛታት ናብ ሃገራቶም ብውሑስን ክብሪ ዘለዎን ኣገባብ ክምለሱ ዝድግፍ እዩ። ዝተመልሱ ስደተኛታት ህይወቶም እንደገና ንኽጅምሩ ዝሕግዝ ዳግም ክወሃሃዱ ዘኽእል ሓገዝ ውን ይቕርብ።

ዝበዝሐ ካብቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝስራሕ ኣብታ ልዕሊ 100 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ኢትዮጵያ ዝካየድ ንጥፈታት እዩ። ዝበዝሑ ኻብቶም 3,804 ካብ ሚያዝያ 2018 ኣትሒዞም ዝተመልሱ ብጂቡቲ ኣቢሎም ናብ የምን ካብኡ ድማ ሃገራት ወሽመጥ ዝስደዱ ዝነበሩ ኢትዮጵያውያን እዮም። እቶም ተመለስቲ ንምጅማር ዋኒን ዝምልከት ስልጠና ኽወሃቦም ክሃቱ ውን ይኽእሉ እዮም። ዳርጋ 700 ዝዀኑ ተመለስቲ እቲ ስልጠና ተዋሂቡዎም ቤት ሻሂ፡ ድኳን፡ ጽርበት ዕንጸይቲ፡ ምፍራይ ከብትን ፍርያት ጸባን ዝኣመሰለ ዋኒናት ተኺሎም።

ኣብ 2018 ልዕሊ 2,300 ኢትዮጵያውያን ተመለስቲ ዳግም ንኽወሃሃዱ ዝተቅም ደገፍ ክዳለወሎም ከሎ፡ 1,672 ተመለስቲ ድማ ማሕበራውን ስነኣምሮኣውን ደገፍ ረኺቦም። ልዕሊ 2,000 ተመለስቲ ስደተኛታት ድሕሪ ሃገሮም ምብጽሖም ሕክምናዊ ሓገዝ ክግበረሎም ከሎ ካልኦት ድማ ንትምህርቲ ዝኸውን ሓገዝ ረኺቦም።

TMP – 14/06/2019

ሰኣላይ፦ mbrand85 / ሻተርስቶክ

ስእሊ፦ ገረብ ኣብ ምድረበዳ ጂቡቲ። ኣሽሓት ኢትዮጵያውያን ብጂቡቲ ኣቢሎም ብእግሮም ተጓዒዞም ናብ የመን ናብ ዝወስድ ጉዕዞ ይቕጽሉ።