ብጃልባ ምጕዓዝ

ኣስገርቲ ዝበዝሕ ግዜ ዝጥቀሙለን ጃላቡ ንመትረብ እንግሊዝ ንምስጋር ዝበቕዓ ኣይኰናን።  እቲ ኣብ መንጎ እንግሊዝን ፈረንሳን ዝርከብ ማያዊ ኣካል ሓደ ኻብቶም ኣብ ዓለም ዝለዓለ ምንቅስቓስ ተንሳፈፍቲ ዝረኣየሎም ማያት እዩ። ኣስገርቲ ዝበዝሕ እዋን ብግዜ ለይቲ ኩነታት ባሕሪ ዝያዳ ኸፊኡ እንከሎ እዮም ክጕዓዝዎ ዝመርጹ። ገለ ስደተኛታት ውን ነተን መካይን ዘስግራ መራኽብ ሓንቢሶም ክሳፈርወን ይፍትኑ እዮም። እንተዀነ እዚ ኣገባብ ብሰንኪ ብርቱዕ ዛሕሊ እቲ ማያትን ሓያል ማዕበላትን ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ።

ኣብ ታሕሳስ 2018 ፡ ፈረንሳን ብሪጣንያን ኣብ መትረብ እንግሊዝ ዘካይደኦ ሓለዋን፡ ኣብ ምድቓቕ መርበብ ጉጅለታት ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ብሓባር ክሰርሓን ተሰማሚዐን’የን። ካብ’ቲ ግዜቲ ብሪጣንያ ኣብ’ቲ መትረብ እተካይዶም ናይ መሬት፡ ማይን ኣየርን ኮለላታት ኣዛይዳቶ ምህላዋ እያ ትገልጽ።

ብዘይካ’ዚ፡ ፈረንሳ ኣብ ከባቢታት ኖርድን ፓስ-ደ-ካሌን ናይ ኮለላን ሓለዋ ጸጥታን መደባት ስራሕ ኣውፊራ፡ ኣብ ወደባት ቦሎኘ-ሱኽ-መን ካሌን ፡ ከምኡዉን ኣብ’ተን ስደተኛታት ብጀላቡ ኣሰጋገርቲ ዝብገሱለን ከባቢ ገማግም ማያት ጽዑቕ ምክትታል ተካይድ ኣላ። ብተወሳኺ ነበርቲ እቲ ከባቢ ልዕሊ ኻልእ እዋን ኣተኩሮኦም ኣዛይዶም ንዝርእይዎ ምንቅስቓሳት ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ሻቡ ናብ ፖሊስ ደዊሎም ክሕብሩ ይረኣዩ ኣለው።

ንኽትካፈልዎ

ፈረንሳዊ ቤትፍርዲ ዕድመ ቘልዑ ስደተኛታት ብመርመራ ዓጽሚ ኽረጋገጽ ኣፍቂዱ

ትሕተ ዕድመ ምዃኖም ናይ ዝገልጹ ስደተኛታት ሓቀኛ ዕድመ ብምርግጋጽ ኣገልግሎት ድሕነት ህጻናት እታ ሃገር ዝህብዎ...
ዝያዳ ንምንባብ

ሓደ ቤት ፍርዲ ፈረናሳ ኣስገርቲ ንዓመታት ክእሰሩ ፈሪዱ

ሓደ ቤት ፍርዲ ፈረንሳ ክልተ ዒራቓውያንን ሓደ ኢራናውን ካብ ፈረንሳ ናብ እንግሊዝ ብባሕሪ ስደተኛታት ብምስጋር...
ዝያዳ ንምንባብ

ኢትዮጵያ፥ ተመኵሮ ኣተሓሕዛ ስደተኛታት ስራሕ ፊሊፒንስ

ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ፊሊፒንስ ብምብጻሕ ካብ ተመኵሮ ምምሕዳር ናይ ስራሕ ስደተኛታት እታ ሃገር ኣፍልጦ...
ዝያዳ ንምንባብ

ትስደድ ዘለኻ ዲኻ፧ ንምኽሪ ናብ ሰብ-ሞያ ኣባላትና ደውል።

ዓለም ኣብ ጕዕዞ እያ ዘላ

ዓለም ኣብ ጉዕዞ እያ ዘላ- ኣብዛ ዘለናያ ሰዓት ሚልዮናት ሰባት ይስደዱ ኣለዉ። ብዙሓት ካብዞም ስደተኛታት መሪር ክዉንነታት ትርጉም ስደት ኣብ መበል 21 ክፍለ ዝመን ይገጥሞም ኣሎ።

ኣብ ጉዳይ ስደት ዘሎ ሓበሬታት ብዕላማታት ካልኦት ዝተመልአ’ዩ። ካብ ኣብ መበገሲ ቦታ፡ ኣብቲ ዝብጻሕ ቦታን ኣብ መገድን ዘለዉ መንግስታት ጀሚሩ፡ ኣስገርቲ፡ ማዕከናት ዜና፡ ምርምራዊ ማእከላትን ተሰደድቲ ሓበሬታ ዝረኽቡሉ ማሕበራዊ ሰኪዐትን ነናቶም ዕላማታት ዘንጸባርቕ ሓበሬታ’ዮም ዝቕርቡ።

ዝያዳ ንምንባብ