ህይወት ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ

ናብ ዓዲ እንግሊዝ ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ክትስደድ ትሓስብ ትህሉ። ዓባይ ብሪጣንያ ቐዳመይቲ ዝረገጽካያ ኤውሮጳዊት ሃገር ስለዘይኰነት መሰል ምሕታት ዑቕባ ስለዘይህልወካ ናብታ ኻልእ ሃገር ተመሊስካ ኢኻ ዑቕባ ኽትሓትት ትኽእል።

ናብ ዓባይ ብሪጣንያ ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ዝኣተኻ – ብቝጽጽር ዶባት ዘይሓለፍካ –  ግና ዑቕባ ኽትሓትት ዘይትኽእል ስደተኛ እንተዄንካ ኣብታ ሃገር ክትነብርን ክትሰርሕን ኣይፍቀደካን እዩ። ካብ መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ጥቕምታት ክትረክብ ድማ መሰል ኣይክህልወካን እዩ።

ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ክሰርሑ ኣይፍቀዶምን እዩ። ዘይምዝጉባት ስደተኛታት ኰይኖም ክሰርሑ እንተጀሚሮም ዝበዝሕ ግዜ ዓመጽቲ ብዝዀኑ ኣስራሕቲ እዩ። ዝበዝሕ ግዜ ንመናበሪኦም ዝኸውን እኹል ገንዘብ ኣየእትዉን እዮም። ዑቕባ ዝሓቱ ስደተኛታት ክሳዕ ንመመልከቲኦም መልሲ ዝወሃቦ ክሰርሑ ኣይፍቀዶምን እዩ።

ናብ ዓባይ ብሪጣንያ ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ክትስደድ ትሓስብ እንተሊኻ፡ ናብዚ ስሉጥ ቁጽርና ሎሚ ደዊልካ ብዛዕባ ሕጋዊ ኣማራጺታትን ህይወት ኣብ ዓዲ እንግሊዝን ዝያዳ ኽትፈልጥ ትኽእል ኢኻ።

 

ካብ ሰኑይ ክሳዕ ዓርቢ ካብ 9፡00 ቅ/ቀ ክሳዕ 5 ድ/ቀ ኣብ ዘሎ ሰዓታት ክትረኽቡና ትኽእሉ።

ካብ ክፍሊት ነጻ ብዝኾነ መስመር ቴሌፎን { 0805080735 } ደውሉልና።

በዚ ቊጽሪ { +33 (0) 686632909 } ብ ዋትሳብ፡ ቫይበር ከምኡ’ውን ቴሌግራም ተዳሃዩና።

እንህበኩም ምኽራዊ ሓገዝ ምስጢራውነቱ ዝተዋሕሰ እዩ።

ንኽትካፈልዎ

ፈረንሳዊ ቤትፍርዲ ዕድመ ቘልዑ ስደተኛታት ብመርመራ ዓጽሚ ኽረጋገጽ ኣፍቂዱ

ትሕተ ዕድመ ምዃኖም ናይ ዝገልጹ ስደተኛታት ሓቀኛ ዕድመ ብምርግጋጽ ኣገልግሎት ድሕነት ህጻናት እታ ሃገር ዝህብዎ...
ዝያዳ ንምንባብ

ሓደ ቤት ፍርዲ ፈረናሳ ኣስገርቲ ንዓመታት ክእሰሩ ፈሪዱ

ሓደ ቤት ፍርዲ ፈረንሳ ክልተ ዒራቓውያንን ሓደ ኢራናውን ካብ ፈረንሳ ናብ እንግሊዝ ብባሕሪ ስደተኛታት ብምስጋር...
ዝያዳ ንምንባብ

ኢትዮጵያ፥ ተመኵሮ ኣተሓሕዛ ስደተኛታት ስራሕ ፊሊፒንስ

ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ፊሊፒንስ ብምብጻሕ ካብ ተመኵሮ ምምሕዳር ናይ ስራሕ ስደተኛታት እታ ሃገር ኣፍልጦ...
ዝያዳ ንምንባብ

ትስደድ ዘለኻ ዲኻ፧ ንምኽሪ ናብ ሰብ-ሞያ ኣባላትና ደውል።


ኣብ ፈረንሳ እንተሃሊኹም

እንህቦ ኣገልግሎት ኣብ'ዚ እዋን እዚ ኣብ ጽገና ይርከብ።

ዓለም ኣብ ጕዕዞ እያ ዘላ

ዓለም ኣብ ጉዕዞ እያ ዘላ- ኣብዛ ዘለናያ ሰዓት ሚልዮናት ሰባት ይስደዱ ኣለዉ። ብዙሓት ካብዞም ስደተኛታት መሪር ክዉንነታት ትርጉም ስደት ኣብ መበል 21 ክፍለ ዝመን ይገጥሞም ኣሎ።

ኣብ ጉዳይ ስደት ዘሎ ሓበሬታት ብዕላማታት ካልኦት ዝተመልአ’ዩ። ካብ ኣብ መበገሲ ቦታ፡ ኣብቲ ዝብጻሕ ቦታን ኣብ መገድን ዘለዉ መንግስታት ጀሚሩ፡ ኣስገርቲ፡ ማዕከናት ዜና፡ ምርምራዊ ማእከላትን ተሰደድቲ ሓበሬታ ዝረኽቡሉ ማሕበራዊ ሰኪዐትን ነናቶም ዕላማታት ዘንጸባርቕ ሓበሬታ’ዮም ዝቕርቡ።

ዝያዳ ንምንባብ