د لارې په اوږدو کې – دويمه برخه

په دغه ويډيو کې به وګورئ چې اميد ورو ورو په دې فکر کې کېږي چې دغه سفر به څومره ستونزمن وي. هغه له لومړي سرحد څخه تېرېږي خو د ستړيا او خوا ته يې د پوليسو موټر د شتون له کبله له ستونزو سره مخ کېږي. آيا نوی ملګری به يې د دې وړتيا ولري چې له هغه سره مرسته وکړي کنه؟ 

که چېرې تاسو د يو ځوان د  والدينو او  استادانو په توګه رول لوبوئ، چې غواړي نامنظمې کډوالۍ ته مخه وکړي، کولی شئ  له دغو ويډيوګانو څخه په استفادې ورسره مرسته کوئ څو د نامنظمې کډوالۍ زېږنده احتمالي خطرونو په اړه لازيات پوهاوی ترلاسه کړئ.