زموږ ماموریت

واقعیتونو
سره مخ کیږي چې په ۲۱مه پیړۍ کې د کډوالي اصلي بڼه راپیژني. دوی په لارو کې له ګڼو خطرونو
سره مخامخ کیږي.
د ډیرو کډوالو لپاره به دا هم سخته وي چې رښتینو او باوري معلوماتو ته لاسرسی ومومي. د بیلګې په
توګه: هغه کیسی چی په رسنیو کښی خپریږی یو اړخیزه وی، لیکن هغه معلومات چی د قاچاقچیانو او
انساني قاچاقبر لخوا چمتو کیږي عموما ناسمه وی او د ناقانونه کډوالۍ په اړه دقیق او راڼه واقعیتونه، نه
ښکاره کوي.
د کډوال پروژې(The Migrant Project) موخه دا ده چې دغه تشه ډکه کړي. موږ په ګڼو ژبو
واقعیتونه او معلومات وړاندې کوو. دا په اسانه د پوهیدا او کډوالو ته په کور او د سفر په حالت کې د
لاسرسي وړ دي.
زموږ ماموریت دا دی چې کډوال له هغو خطرونو خبر کړو چې دوی ور سره د کډوالۍ په سفر کې مخ
کیږي، دوی ته د ژوند هغه واقعیتونه په ګوته کوو له کومو سره چی شاید د موښی هیواد کی مخ شی او
ور سره مرسته کوو چې د لا زیاتو معلوماتو په رڼا کې د خپل اختیار په اړه پرېکړه وکړي. په دې کې د
کډوالۍ د بدیل فرصتونو په اړه د معلوماتو چمتو کول شامل دي، کوم فرصتونه چې د دوی په پلرني هیواد
او یا په سیمه کې موجود دي.

زموږ کار

د کډوال پروژه په سویلي اسیا، منځني ختیځ، ختیځه او لویدیځه افریقا کې فعاله ده. په دې سیمو کې زموږ مشاورین هغو خلکو ته، چې فکر کیږي د کډوالۍ لاره به ونیسي، واقعیتونه او باوري معلومات چمتو کوي.په دې معلوماتو کې مخامخ او د تیلفون له لارې خبرې اترې شاملې دي او په دې توګه زموږ کارکوونکي د کډوالۍ مربوط پوښتنو ته ځوابونه ورکوي.
دغه مجلسونه همیشه د باور وړ وي. موږ همدارنګه د خپلو فیسبوک پاڼو له لارې کډوالو سره انلاین خبرې اترې کوو او په ځايي ټولنو کې غونډې تنظیموو. د کډوال پروژه د ملي حکومتونو، نړیوالو ادارو، غیر دولتي موسسو او خیریه بنسټونو او سیفار لخوا تمویلیږي.

که چیرې د کډوالۍ په اړه ډیر معلومات او له واقعیتونو خبریدل غواړئ؛ زموږ یوه ځايي سلاکار ته زنګ ووهئ یا موږ ته ایمیل ولیږئ. تاسو همدارنګه موږ په فیسبوک کې هم تعقیبولی شئ.


مونږ سره اریکه ونیسی