د لارې په اوږدو کې – څلورمه برخه

په دغه ويډيو کې به وګورئ چې اميد بايد له واورو ډکو غرونو څخه تېر شي. خو هغه په واورو کې بند پاتې کېږي او دا احساسوي چې له ستونزمن وضعيت سره مخ دی. آيا پلار يې کولی شي له هغه سره مرسته وکړي، څو وتښتي؟ 

که چېرې تاسو د يو ځوان د  والدينو او  استادانو په توګه رول لوبوئ، چې غواړي نامنظمې کډوالۍ ته مخه وکړي، کولی شئ  له دغو ويډيوګانو څخه په استفادې ورسره مرسته کوئ څو د نامنظمې کډوالۍ زېږنده احتمالي خطرونو په اړه لازيات پوهاوی ترلاسه کړئ.