د لارې په اوږدو کې – لومړۍ برخه

اميد هغه ځوان دی چې په افغانستان کې ژوند کوي. د هغه مور او پلار فکر کوي چې که زوی يې په اروپا کې ژوند وکړي، ښه به وي. هغوی په دې باور دی چې زوی به يې هلته ډېر فرصتونه ترلاسه کړي. په دې برخه کې به وګورئ چې د اميد پلار له يو قاچاقبر سره معامله کوي چې په دغه سفر کې يې له زوی سره مرسته وکړي.  

که چېرې تاسو د يو ځوان د  والدينو او  استادانو په توګه رول لوبوئ، چې غواړي نامنظمې کډوالۍ ته مخه وکړي، کولی شئ  له دغو ويډيوګانو څخه په استفادې ورسره مرسته کوئ څو د نامنظمې کډوالۍ زېږنده احتمالي خطرونو په اړه لازيات پوهاوی ترلاسه کړئ.