سویډنۍ محصلې د افغان پناه غوښتوونکي له شړلو مخنیوی وکړ

یوې ۲۲ کلنې سویډنۍ محصلې او فعالې، د یوه الوت مخه ونیوله، دا کار یې د...
نور ولولئ