محصل سویدنی مانع اخراج یک پناه جوی افغان شد

یک محصل 22 ساله که همچنان فعال حقوق مهاجران است در اعتراض به اخراج یک مرد افغان از سویدن، مانع از برخاست هواپیمای حامل آنان شد. ای...
بیشتر بخوانید