سویډنۍ محصلې د افغان پناه غوښتوونکي له شړلو مخنیوی وکړ

یوې ۲۲ کلنې سویډنۍ محصلې او فعالې، د یوه الوت مخه ونیوله، دا کار یې د اعتراض په توګه د هغه افغان کډوال د شړلو پر وړاندې وکړ چې په ...
نور ولولئ