(ADA) انکشاف افغانستان 

کمک به ایجاد و توسعه خوداشتغالی و حمایت از جوانان جهت دسترسی به مشاغل مبتنی بر دستمزد، از طریق

ارائه آموزش مهارت های حرفه ای و کاریابی برای مردان و زنان جوان
ارائه آموزش به جوانان در زمینه تولید مبل..
کمک به یافتن شغل بعد از 3 ماه آموزش

برای اطلاعات بیشتر، روی پیوند زیر کلیک کنید:

 http://ada.org.af/website/contact-us/  یا به این ایمیل آدرس ایمیل بفرستید:   info@ada.org.af

(RAADA) احیا و انکشاف زراعت برای افغانستان

ارائه آموزش مهارت‌های حرفه‌ای، از طریق:

ارائه آموزش پرورش کرم ابریشم و قالین‌بافی

شما را برای یافتن شغل در صنعت سرامیک یا قالین‌بافی راهنمایی می‌کند.
برای معلومات بیشتر، روی پیوند زیر کلیک کنید:
 https://raada.org.af/?page_id=6023
+93700 40 29 40 به این شماره زنگ بزنید   
یا به این  ایمیل آدرس ایمیل .بفرستید!   info@raada.org.afپشتیبانی از خانواده‌ها در میحط‌ های شکننده، از طریق:

(Cordaid) کوردید

پشتیبانی از خانواده‌ها در میحط‌ های شکننده، از طریق:

کمک به خانواده‌ها تا سقف ۲۰۰ دالر

برای معلومات بیشتر، روی پیوند زیر کلیک کنید:

https://www.cordaid.org/en/who-we-are/contact/

+31 (0) 70 – 31 36 300  به این شماره زنگ بزنید

info@cordaid.org. یا به این  ایمل آدرس ایمیل

(Oxfam) آکس‌فام

کمک به مردم جهت دسترسی به مواد ضروری اساسی، از طریق:

ارائه مواد غذایی ضروری به افراد مانند آرد، برنج و روغن.

تهیه غذا به‌صورت ماهانه

حمایت دراز مدت از افراد نیازمند.

برای معلومات بیشتر، روی پیوند زیر کلیک کنید:

 https://www.oxfam.org/en/contact-us 
یا به شماره های زیر زنگ بزنید! +254 (0) 20 2820000   +254 722 200417.

 

(DAAD) تبادل دانشگاهی آلمان 

حمایت از مردم افغانستان که قصد شروع برنامه تحصیلی تکمیلی را دارند، از طریق: 

ارائه بورسیه تحصیلی به تمام شهروندان افغانستان که مهارت‌های زبان انگلیسی را به‌طور سالانه اثبات می‌کنند.

حمایت از افرادی که به‌ دنبال تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد یا دکترا هستند.

برای معلومات بیشتر، مراجعه شود به وب‌سایت:

برای معلومات بیشتر، روی پیوند های زیر کلیک کنید:

https://static.daad.de/media/daad_de/pdfs_nicht_barrierefrei/in-deutschland-studieren-forschen-lehren/3b_programmausschreibung_en_11_2021.pdf .

 

دانشگاه خصوصی کاردان

کمک به دانش‌جویان نیازمند افغان، از طریق:

ارائه بورسیه تحصیلی به دانش‌جویانی که نیاز به کمک مالی دارند.

توانمند سازی دانش‌جویان افغانستانی که برنامه های مختلف را در سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد دنبال می‌کنند.

برای معلومات بیشتر، مراجعه شود به وب‌سایت:

 https://kardan.edu.af/Contact/
info@kardan.edu.af. به این ایمیل آدرس ایمیل بفرستید 
0799 52 83 83, 0777 52 83 83  یا به شماره های زیر زنگ بزنید! 

 0788 53 83 83