“ክሳብ ሕጂ ናይ ክልተ ሰባት ሬሳ ኣውጺእና ኣለና” – ኣፈኛ ናይ ሓለዋ ባሕሪ ጥልያን

ሓለዋ ባሕሪ ጥልያን ፥ ካብ ዝሓለፈ ሰሉስ ጀሚሩ፥ ኣብ ናይ ምጥላቕ ኣፋፈት ዝነበሩ ኣስታት 2000 ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ካብ ማእከላይ ባሕሪ ከም ዝውጽኤ ሎሚ ሮቡዕ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ሓቢሩ።

ኣፈኛ ናይ ሓለዋ ባሕሪ ጥልያን እዚ ሕጂ እውን ይቕጽል ኣሎ ዝበሎ ናይ ሂወት ምድሓን ስሪሒት፥ ካብ ገማግም ጥልያን፥ ናይ 2 መንነቶም ዘይተነጸረ ሰባት ሬሳ እውን ምውጻኡ ሓቢሩ።

ካብ 2 ጀላቡ ናይ ሂወት-ኣደሕን ጻውዒት ከም ዝበጽሖም፥ ገና ግን እተን ጀላቡ ከም ዘይረኸብወንን፥ ምስ ሙሉኣት ተሳፈርተን ጥሒለን ከይኮና ስግኣታት ከም ዘሎ ኣስዒቡ ገሊጹ።

ኣብዚ ሕጂ እዋን፥ ሃገራት ኤሮጳ፥ ነቲ ብ ወገን ቱርኪን ግሪኽን ዝመጽእ ዋሕዚ ስደተኛታት ዳርጋ ሙሉእ ብሙሉእ ክዓግቶኦ ኣብ ዝጀመራሉ እዋን፥ መንገዲ ዝሰኣኑ ስደተኛታት ን ሊብያ ከም መሰጋገሪ ክጥቀሙ ክብሉ ግዳያት ናይ ዳዒሽን ሕጊ-ኣልቦ ኩነታት ናይ ሊብያን ከይኮኑ ዓቢ ስግኣት ኣሎ።

ካብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተረኽበ ኣሃዝ ከም ዘመልክቶ፥ ካብ መጀመርያ ናይዚ ዓመት ጀሚሮም፥ ኣስታት 9500 ስደተኛታት ካብ ባሕሪ ከም ዝደሓኑ ይምልከት። ምስ ናይ 2015 ክነጻጸር ከሎ፥ ቁጽሪ ናይ ብመንገዲ ሊብያ ኣቢሎም ዝመጹ ሓደሽቲ ስደተኛታት፥ ዝተሓተ እኳ እንተ መሰለ፥ እዚ ቁጽሪ ብኩነታት ሊብያን ኩነታት ክሊማን ዝተጸለወ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ይግመት።