ሓበሬታ ስደት

ዕለታዊ ሓያሎ ኢትዮጵያውያን፡ ዓዶምን ገዲፎም ዝሓሸ ናብራን መጻኢን ንምንዳይ ዝከበደ ውሳኔ ስደት ይውስኑ።ብዙሓት’ውን ናብ ኤውሮጳ ንምብጻሕ ንህይወቶም ኣብ ሓደጋ የእትው።

ንኽትስደድ ትሓስብ ዘለኻ ዲኻ፧ ወይ’ስ ድሮ ኣብ ዓዲ ስደት ኢኻ ዘሎኻ፧ ብዛዕባ ሓደጋታት ዘይስሩዕ ጉዕዞ ስደትን፡ ካብ’ቲ ሓደገኛ ጉዕዞ ኽትእለ ዘኽል ሕጋዊ ኣማራጺታት እኹል ሓበሬታ ሃልዩካን ዘተኣማምን ውሳኔ ኽትውስን ኣገዳሲ’ዩ።

መርሓ ንኣገደስቲ ስያመታት ስደት

ሰባት ካብ ኢትዮጵያ ናብ ስደት ዘምርሕዎም ሓያሎ ምኽንያታት ኣለው። ገሊኦም...
ዝያዳ ንምንባብ

ሓደጋታት ዘይስሩዕ ጉዕዞ ስደት ካብ ኢትዮጵያ

ናብ ኤውሮጳ ብዘይስሩዕ ኣገባብ ኽትስደዱ ትሓስቡ ሰባት ዲዂም፧ ወይ’ውን እዚ...
ዝያዳ ንምንባብ

ውሑስን ሕጋውን ኣማራጺታት ንኢትዮጵያውያን ኤርትራውያንን ስደተኛታት

ዓመታዊ፡ ኣሽሓት ሰባት ብዘይ ዝኾነ ቪዛ ናብ ዝተፈላለያ ሃገራት ክስደዱ...
ዝያዳ ንምንባብ

ህይወት ኣብ ኤውሮጳ ከም ኢትዮጵያውን ኤርትራውን ስደተኛ

ሓይሎ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ቀርኒ-ኣፍሪቃ ኣብ ኤውሮጳ ዝሓሸ ናብራን መጻኢን...
ዝያዳ ንምንባብ
ንኽትካፈልዎ