ሓበሬታ ስደት

ዕለታዊ ሓያሎ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ዓዶም ገዲፎም ዝሓሸ ናብራን መጻኢን ንምንዳይ ዝከበደ ውሳኔ ስደት ይውስኑ።ብዙሓት’ውን ናብ ኤውሮጳ ንምብጻሕ ንህይወቶም ኣብ ሓደጋ የእትው።

ንኽትስደድ ትሓስብ ዘለኻ ዲኻ፧ ወይ’ስ ድሮ ኣብ ዓዲ ስደት ኢኻ ዘሎኻ፧ ብዛዕባ ሓደጋታት ዘይስሩዕ ጉዕዞ ስደትን፡ ካብ’ቲ ሓደገኛ ጉዕዞ ኽትእለ ዘኽል ሕጋዊ ኣማራጺታት እኹል ሓበሬታ ሃልዩካን ዘተኣማምን ውሳኔ ኽትውስን ኣገዳሲ’ዩ።

መርሓ ንኣገደስቲ ስያመታት ስደት

መርሓ ንኣገደስቲ ስያመታት ስደት

ሰባት ካብ ኢትዮጵያ መንበሪኦም ራሕሪሖም ናብ ስደት ዘምርሕዎም ሓያሎ ምኽንያታት ኣለው። ገሊኦም ዝሓሸ ቊጠባዊ ዕድል ንምንዳይ ፡ ገለ ድማ ኣብ ኤውሮጳ ሓድሽ ሂወት ንምምስራት።  ናብ ስደት ከተምርሕ ትሓስብ...
ዝያዳ ንምንባብ

ሓደጋታት ዘይስሩዕ ጉዕዞ ስደት ካብ ኢትዮጵያ

ናብ ኤውሮጳ ብዘይስሩዕ ኣገባብ ኽትስደዱ ትሓስቡ ሰባት ዲዂም፧ ወይ’ውን እዚ ሓሳብ እዚ ዘለዎም ሰባት ትፈልጡ’ዶ፧ እዚ ማለት፡ ናብ ኤውሮጳ ብዘይ ዝኾነ ብቚዕ ቪዛን ናይ ጉዕዞ ሰነድን ፡ ወይ’ውን ካብ ወግ...
ዝያዳ ንምንባብ

ውሑስን ሕጋውን ኣማራጺታት ኣብ ኢትዮጵያ ንዝነብሩ ኤርትራዉያን ስደተኛታት

ዓመታዊ፡ ኣሽሓት ሰባት ብዘይ ዝኾነ ቪዛ ናብ ዝተፈላለያ ሃገራት ክስደዱ ይፍትኑ። ዝበዝሑ ካብ’ዚኣቶም ብዛዕባ ፋይናንሳዊ፡ ኣካላውን ኣእምሮኣውን ሓደጋታት ዘይስሩዕ ጉዕዞ ስደት ዝኾነ መርዳእታ የብሎምን።  ...
ዝያዳ ንምንባብ

ህይወት ኣብ ኤውሮጳ ከም ስደተኛ

ሓይሎ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ቀርኒ-ኣፍሪቃ ኣብ ኤውሮጳ ዝሓሸ ናብራን መጻኢን ከካውኑ ብምሕሳብ’ዮም ዝበጽሑ። ዝበዝሑ ካብኣቶም ግና ብዛዕባ እቲ ኣብ ኤውሮጳ ዝጽበዮም መስገደላት እኹል ኣፍልጦ ይውሕዶም። ብ...
ዝያዳ ንምንባብ

ሓደጋታት ኮቪድ-19

ሓደገኛነት ኮቪድ-19 ንኹሉ ሰብ ማዕረ’ኳ እንተኾነ፥ ስደተኛታት  ነቲ ሕማም ሓለፋ ዝተቓልዑ እዮም። ካብ’ዚ ዛጊት ፈዉሲ ዘይተረኽቦ ሕማም ፡ ንነብስኹምን ካልኦትን ከተድሕኑሉ እትኽእሉ እንኮ ምርጫ ̵...
ዝያዳ ንምንባብ
ኣካፍሉ