ተልእኾና

ዓለም ኣብ ጉዕዞ እያ ዘላ፤ በብዓመት ድማ ሚልዮናት ሰባት ይስደዱ ኣለዉ። ብዙሓት ካብዞም ስደተኛታት መሪር ክዉንነታት ትርጉም ስደት ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘመን እናገጠሞም፡ ተደራራቢ ሓደጋ እናበድሁ ይጕዓዙ።

ንብዙሓት ስደተኛታት ርግጸኛን እሙንን ሓበሬታ ምርካብ ኣጸጋሚ ክዀኖም ይኽእል እዩ። ንኣብነት፤ ኣብ ማዕከናት ዜና ዝቐርብ ሓበሬታ ንሓደ ጐድኒ ጥራይ ዘንጸባርቕ ክኸውን ከሎ፡ እቲ ብኣስለዅትን ኣሰጋገርቲ ሰባትን ዝቐርብ ሓበሬታ ጌጋ ውሳኔ ንምውሳድ ዝመርሕ፡ ከምኡውን ንሓቀኛ ተምሳል ዘይሕጋዊ ስደት ብትኽክል ዘየርኢ ይኸውን።

‘ዘ ማይግራንት ፕሮጀክት’ ነዚ ሃጓፍ እዚ ኽመልእ ይሕልን። ንምርድኡን ንምርካቡን ቀሊል ብዝዀነ ኣገባብ፡ ብዝተፈላለየ ቛንቋታት፡ ነቶም ኣብ ዓዶም ይኹን ኣብ ጕዕዞ ዝርከቡ ተሰደድቲ ዝኸውን ሓቅታትን ርቱዕ ሓበሬታን ንቕርብ።

ተልእኾና፥ ተሰደድቲ ነቲ ኣብ ጉዕዞ ስደቶም ከጋጥሞም ዝኽእል በብዓይነቱ ወደቓን ኣብቲ ኽበጽሕዎ ዝደልዩ ሃገር ንዘሎ ሓቀኛ ህይወት ክርድእዎ ምሕጋዝን ኣብ እሙን ሓበሬታ ተመርኲሶም ብዛዕባ ኣማራጺታቶም ዝነጸረ ውሳኔታት ክወስዱ ምድጋፍን እዩ። እዚ ማለት ኣብ ሃገሮም ይኹን ኣብቲ ሓፈሻዊ ዞባኦም ብዛዕባ ዝርከብ ኣማራጺ ተኽእሎታት ሓበሬታ
ምቕራብ ዘጠቓልል እዩ።

ዕዮና

‘ዘ ማይግራንት ፕሮጀክት’ ኣብ ደቡብ እስያ፡ ማእከላይ ምብራቕ፡ ምብራቕ ኣፍሪቃን ምዕራብ ኣፍሪቃን ይነጥፍ። ኣብ ማእከል ህዝቢ ዝርከቡ ደቂ እቲ ኸባቢታት ዝዀኑ ኣማኸርቲ ነቶም ክስደዱ ዝኽእሉ ሰባት ሓቅታትን ርቱዕ ሓበሬታን ይቕርቡሎም። እዚ፥ ኣባላትና ንስደት ዝምልከት ሕቶታት ዝምልሱሉ ብኣካልን ብተሌፎንን ዝካየድ ርክባት የጠቓልል። እዚ ምይይጣት እዚ ኣብ ዝዀነ እዋን ስቱር እዩ። ብተወሳኺ ብመገዲ ናይ ፈይስቡክ ገጻትና ምስ ስደተኛታት ንራኸብን ማሕበረሰባት ኣብ ከባቢታቶም ኣፍልጦ ዘዕብዩሉ ውራያት ነከናውንን።

‘ዘ ማይግራንት ፕሮጀክት’፥ ከም ተበግሶ Seefar፥ ዘካይደና ምወላ ካብ መንግስታት ሃገራት፡ ኣህጉራውያን ውድባት፡ ዘይመንግስታውያን ማሕበራት፡ ከምኡውን ካብ ለገስቲ ተቕዋማት ንረኽቦ።

ኣብ ከባቢኹም ናብ ዝርከቡ ኣባላትና ዝዀኑ ኣማኸርቲ ደውሉ፥ ንስደት ዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታን ሓቅታትን ምስዘድልየኩም ድማ ኢመይል ጸሓፉልና። ከምኡውን ኣብ ፈይስቡክ ክትስዕቡና ትኽእሉ ኢኹም።


ርኸቡና