Category: ኣፍሪቃ


እንተወሓዱ 65 ስደተኛታት ኣብ ጥቓ ቱኒዝያ ጥሒሎም

ኣብ ገማግም ቱኒዝያ ጃልባ ብምጥሓላ እንተወሓዱ 65 ስደተኛታት ከምዝሞቱ...
ዝያዳ ንምንባብ

ኣብ ሊብያ ዘሎ ግጭት ኤውሮጳ ናይ ምብጻሕ ተስፋ ሓያሎ ስደተኛታት የማህምን

ኣብ ሊብያ ዝቕጽል ዘሎ ጸጥታዊ ቕልውላው ኤርትራውያን ንዝርከብዎም ኣብ’ታ...
ዝያዳ ንምንባብ

ሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ምድሓን ስደተኛታት የቋርጽ

ሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ኣብዚ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብቲ ከም ዝሕልዎ ዝገልጾ ዞባ ባሕሪ...
ዝያዳ ንምንባብ

ኲናት ኣብ ዝቕጽለሉ ዘሎ፡ ኣብ ትሪፖሊ ተዳጒኖም ዘለዉ ስደተኛታት ብኽብሪ ዋጋታት መግቢ ይሽገሩ

ኣብ መዳጐኒ ማእከላት ሊብያ ተዳጒኖም ዝርከቡ ስደተኛታት፡ ኲናት ኣብ ትሪፖሊን...
ዝያዳ ንምንባብ

ሞሮኮን ስጳኛን ኣብ ምድቓቕ መርበባት ዘይስሩዕ ስደት ዘካይደኦ ዘለዋ ቃልሲ ንዋሕዚ ስደተኛታት የጉድል

ቊጽሪ ናይቶም ካብ ሞሮኮ ተበጊሶም ናብ ስጳኛ ዝኣትው ስደተኛታት ብሰንኪ’ቲ...
ዝያዳ ንምንባብ

እንተወሓዱ ሸሞንተ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ኣብ የመን ሞይቶም

እንተወሓዱ ሸሞንተ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ኣብታ ብዂናት እትሕመስ ዘላ የመን...
ዝያዳ ንምንባብ

ኣብ ማእከል እቲ ኣብ ሊብያ ኲናት ዝካየደሉ ዘሎ ዞባ ተዳጒኖም ዝርከቡ ስደተኛታት ብወተሃደራት መጥቃዕቲ ወሪዱዎም

ብኸሊፋ ሓፍታር ዝእዘዙ ወተሃደራት ነቲ ካብ ትሪፖሊ ንደቡብ 25 ኪሎሜተር ኣብ...
ዝያዳ ንምንባብ

ኣብ የመን ዝተዓግቱ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ክምለሱ ይጠልቡ

37 ደቅ-ንስትዮ ዝርከብኦም ኣብ የመን ኣብ ትሕቲ ሕሱም ኣተሓሕዛ ተዳጒኖም ዘለዉ...
ዝያዳ ንምንባብ

ሓደ ጉጅለ ኣስገርቲ ንዓሰርተታት ዓመታት ክእሰሩ ብኣብያተ ፍርዲ ኢጣልያ ተፈሪዶም

ላዕለዋይ ናይ ይግባይ ቤትፍርዲ ኢጣልያ ምስቲ ኣብ ነሓሰ 2015 ዘጋጠመ ህይወት 49...
ዝያዳ ንምንባብ