መጠረሽታ ዜና

View All

ሓድሽ ጸብጻብ ንስደተኛታት ኣብ ሊብያ ዘጋጥሞም ጸገማት ይዝርዝር

ብላዕለዋይ ኮሚሽነር ንሰደተኛታት ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣወጸ ጸብጻብ ብሊብያ ዝሓልፉ ስደተኛታት ዝያዳ ንሓደጋ...
ዝያዳ ንምንባብ

ኤውሮጳዊ ሕብረት ዋሕዚ ስደት ዝመሓደረሉ ውጥን ንኢጣልያ ኣቕሪቡላ

ሕብረት ኤውሮጳ ነቶም ንኢጣልያ ነቶም ካብ ሊብያ ማእከላይ ባሕሪ ሰጊሮም ብብዝሒ ኣብ ገማግም ባሕራ ዝበጽሑ ስደተኛታት...
ዝያዳ ንምንባብ

ሚኒስተራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ዋሕዚ ስደተኛታት ዝቕንሰሉ መገዲ የናድዩ

ሚንስተራት ውሽጣዊ ጉዳያት ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ኤስቶንያ ተራኺቦም ካብ ትሕተ-ሳሃራ ኣፍሪቃ ተበጊሶም ብሊብያ ኣቢሎም ናብ...
ዝያዳ ንምንባብ

ዓለም ኣብ ጕዕዞ እያ ዘላ

ዓለም ኣብ ጉዕዞ እያ ዘላ- ኣብዛ ዘለናያ ሰዓት ሚልዮናት ሰባት ይስደዱ ኣለዉ። ብዙሓት ካብዞም ስደተኛታት መሪር ክዉንነታት ትርጉም ስደት ኣብ መበል 21 ክፍለ ዝመን ይገጥሞም ኣሎ።

ኣብ ጉዳይ ስደት ዘሎ ሓበሬታት ብዕላማታት ካልኦት ዝተመልአ’ዩ። ካብ ኣብ መበገሲ ቦታ፡ ኣብቲ ዝብጻሕ ቦታን ኣብ መገድን ዘለዉ መንግስታት ጀሚሩ፡ ኣስገርቲ፡ ማዕከናት ዜና፡ ምርምራዊ ማእከላትን ተሰደድቲ ሓበሬታ ዝረኽቡሉ ማሕበራዊ ሰኪዐትን ነናቶም ዕላማታት ዘንጸባርቕ ሓበሬታ’ዮም ዝቕርቡ።

ዝያዳ ንምንባብ