ዕለታዊ ሓያሎ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ዓዶም ገዲፎም ዝሓሸ ናብራን መጻኢን ንምንዳይ ዝከበደ ውሳኔ ስደት ይውስኑ።ብዙሓት’ውን ናብ ኤውሮጳ ንምብጻሕ ንህይወቶም ኣብ ሓደጋ የእትው። ንኽትስደድ ትሓስብ ዘለኻ ዲኻ፧ ወይ’ስ ድሮ ኣብ ዓዲ ስደት ኢኻ ዘሎኻ፧ ብዛዕባ ሓደጋታት ዘይስሩዕ ጉዕዞ ስደትን፡ ካብ’ቲ ሓደገኛ ጉዕዞ ኽትእለ ዘኽል ሕጋዊ ኣማራጺታት እኹል ሓበሬታ ሃልዩካን ዘተኣማምን ውሳኔ ኽትውስን ኣገዳሲ’ዩ። መርሓ ንኣገደስቲ ስያመታት ስደት […]

ኩሉ ርኣዩ

ንሚዛናዊ ሓላፍነትን ውህደትን ዝዓለመ ሓድሽ መደብ ስደት ኤውሮጳዊ ሕብረት

ኤውሮጳዊ ሕብረት፡ ኣብ ምሕደራ ስደትን መስርሕ ዑቕባ ሓደስቲ ስደተኛታትን  ኩለን ኣባል ሃገራት ሚዛናዊ እጃም ከልዕላ ዝጠልብ ሓድሽ ስርዓት ከውፍር ይቀራረብ ኣሎ። እቲ ተመዲቡ ኣሎ ሓድሽ ስ...

ትሕቲ ዕድመ ስደተኛታት ኣብ ኤውሮጳ ንቅልውላዉ ይቃልዑ

ኣብ ውሽጢ’ዘን ዝሓለፋ ሓሙሽተ ዓመታት ዑቕባ ንምሕታት ናብ ኤውሮጳ ዝኣተዉ ልዕሊ 200,000 ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ስደተኛታት ንምዝመዛን ግፍዒን ይቃልዑ ምህላዎም፡ ‘ሴቭ ዘ ቺልድረን’ ዝተባህ...

ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ ባሕሪ ንዝድሕኑ ስደተኛታት ወደባተን ኪኸፍታ ዉ/ሕ/ሃገራት ይጽዉዕ

ላዕለዋይ ወኪል ንጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን፡ ኣህጉራዊ ውድብ ስደተኛታትን ፡ መንግስታት ሃገራት ኤውሮጳ ነቶም ኣብ ማእከልይ ባሕሪ ዝድሕኑ ስደተኛታት፡  ወደባተን ኪኸፍታ ኣትሪ...

ኩሉ ርኣዩ