ዕለታዊ ሓያሎ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ዓዶም ገዲፎም ዝሓሸ ናብራን መጻኢን ንምንዳይ ዝከበደ ውሳኔ ስደት ይውስኑ።ብዙሓት’ውን ናብ ኤውሮጳ ንምብጻሕ ንህይወቶም ኣብ ሓደጋ የእትው። ንኽትስደድ ትሓስብ ዘለኻ ዲኻ፧ ወይ’ስ ድሮ ኣብ ዓዲ ስደት ኢኻ ዘሎኻ፧ ብዛዕባ ሓደጋታት ዘይስሩዕ ጉዕዞ ስደትን፡ ካብ’ቲ ሓደገኛ ጉዕዞ ኽትእለ ዘኽል ሕጋዊ ኣማራጺታት እኹል ሓበሬታ ሃልዩካን ዘተኣማምን ውሳኔ ኽትውስን ኣገዳሲ’ዩ። መርሓ ንኣገደስቲ ስያመታት ስደት […]

ኩሉ ርኣዩ

ሊብያ ፡ ናይጀርያዊ ስደተኛ ብህይወቱ እንከሎ ኪቃጸል ተገይሩ

ሰለስተ ሊብያዉያን፡ ንሓደ ናይጀርያዊ ስደተኛ ኣብ’ቲ ኣብ ከተማ ትሪፖሊ ዝሰርሓሉ ፋክቶሪ ፡ ብህይወቱ እንከሎከምዘቃጸልዎ ፡ ሚኒስትሪ ዉሽጣዊ ጉዳያት እታ ሃገር ሓቢሩ። ብመሰረት መግለጺ እቲ...

ሸዉዓተ ሃገራት ኤውሮጳ፡ ስደተኛታት ክቕበላ ካብ ዘይመርጻ ሃገራት ዓለም ቀዳምነት ሒዘን

ሸዉዓተ ሃገራት ኤውሮጳ፡ ምስተን ኣብ 2019 ስደተኛታት ኪቕበላ ብዘይምምራጽ ዝተጠቕሳ 10 ሃገራት ዓለም ከምዝተሰርዓ፡ ጋል-ኣፕ ብዝተባህለ ነጻ መጽናዕታዊ ትካል ዝተኣከበ ርእይቶታት ኣነጺሩ...

ንሚዛናዊ ሓላፍነትን ውህደትን ዝዓለመ ሓድሽ መደብ ስደት ኤውሮጳዊ ሕብረት

ኤውሮጳዊ ሕብረት፡ ኣብ ምሕደራ ስደትን መስርሕ ዑቕባ ሓደስቲ ስደተኛታትን  ኩለን ኣባል ሃገራት ሚዛናዊ እጃም ከልዕላ ዝጠልብ ሓድሽ ስርዓት ከውፍር ይቀራረብ ኣሎ። እቲ ተመዲቡ ኣሎ ሓድሽ ስ...

ኩሉ ርኣዩ

“ዘይስሩዕ ጉዕዞ ስደት እንትርፎ መከራ ካልእ ኣየምጸኣለይን፡” ኤርትራዊ ስደተኛ

ኤርትራዊ መንእሰይ ዳንኤል ብ2014 እዩ ሃገሩ ገዲፉ ናብ ኢትዮጵያ ብስግረዶብ ኣትዩ። ኣብ መዓስከር ዓዲ-ሓሩሽ ንዝተወሰነእዋን ድሕሪ ምጽናሕ ድማ፡ ኤውሮጳ ናይ ምብጻሕ ሕልሙ ዘግህዱ ኣማራጺታት ሃሰዉ ክብል ጀሚሩ። ኣብ ፈለማ 2015 ፡ ዳንኤል ምስ ካልኦት ከምኡ ተጓዓዝቲ፡ ብመንገዲ ሰሃራን ሊብያን ንኤዉሮጳ ንምብጻሕ ጉዕዞ ፈሊሙ። እቲጉዕዞ ግዳ ዕዉት ኣይነበረን። ዳንኤልን ብጾቱን ኣብ ዶብ ሱዳን-ሊብያ ብኣሰጋገርቲ ናብ ሓደ ጉጅለ ገበነኛታት ተሸይጦም እዮምናብ ሊብያ ዘምረሑ። ዳንኤል ኣብ ኢድ እቶም ገበነኛታት ዘሕለፎ ሕሱም ተመክሮ እንዳስካሕከሐ እዩ ዝዝክሮ። “ ኩሉ ስደተኛ ንጥሜት፡ጽምኢ፡ዓመጽ ከይተረፈ ዝተቓልዐ እዩ፡” ይብል ዳንኤል። ዳንኤል በቶም ጨወይቲ ንመልቀቒኡ ገንዘብ ምስ ተሓተ ፡ ኣስመራ ናብ ዝርከቡ ቤተ-ሰቡ ደዊሉ ነቲ ገንዘብ ኪእክብሉ እዩተላብዩ። “ ዝኾነ ጭዉይ ስደተኛ ከምዝግደዶ፡ ናብ ስድራይ ደዊለ ነቲ ዝተሓተተኒ 1,800 ዶላር ኣመሪካ ኽሰዱለይ ሓቲተዮም፡” ይብል ዳንኤል። ስድራቤት ዳንኤል እቲ መጠን ገንዘብ ካብ ዓቕሞም ንላዕሊ ብምንባሩ ፡ ኣዝማድ ነቲ ገንዘብ ኣብ ምእካል ተሓባቢሮም፡ ዳንኤልድማ ተለቒቑ። እቲ ገንዘብ ናብቶም ጨወይቲ ምስ በጽሐ ሻቡ ተፈቲሐ፡ ናብ ሱዳን ክምለስ ድማ ወሲነ ፡” ይብል ንሱ። ዘሕዝን ታሪኽ ዳንኤል ኣብ’ዚ ኣየብቅዐን። ተለቒቑ ናብ ሱዳን ድሕሪ ምምላሱ ፡ ኣብ ውሽጢ ክልተ ኣዋርሕ ካልኣይ ግዜ ክፍትንወሲኑ። እንተኾነ ካልኣይ ግዜ ኣብ ሊብያ ተጨውዩ፡ ኣዝማዱ እዉን ከምእንደገና ገንዘብ ኣዋጺኦም ኣልቂቖሞ። በዚ ተስፋዝቖረጸ ዳንኤል፡ ኣብ መወዳእታ ናብ ኢትዮጵያ ተመሊሱ ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ ኣብ መዓስከር ስደተኛታት ሕጻጽ ይርከብ ኣሎ። “ወለደይ ጌና ብንኡሰይ እዩ ሞይቶም፡ እንዳ ኣባ-ሓጎይ ድ

ዝሓሸ ናብራ ንምርካብ ኣብ ዝወሰነቶ ጉዕዞ፡ ኩሉ ኸሲራ ዝተመልሰት ሶማላዊት ስደተኛ

ዓመታዊ ፡ ብዙሓት ሶማላዉያን ስደተኛታት ፡ ቤቶምን ስድራኦምን ንድሕሪት ገዲፎም ንኤውሮጳ ንምብጻሕን ኣብኡሓድሽ ህይወት ንምጅማርን ሓደገኛ ውሳኔ ይዉስኑ። *ያስሚን፡ ሶማላዊት ስደተኛ ኾይና፡ ካብ ኢትዮጵያ ተበጊሳ ብመንገዲ ሳሃራ ናብ ኤውሮጳ ንምብጽሓ ዝሓሰበትሉ እዋንጓል 26 ዓመት ጥራይ እያ ነይራ። ዝወሰነቶ ጉዕዞ ድማ ፡ ኣዝዩ ዘስካሕክሕን ሓደጋታት ዝመልኦን እዩ ነይሩ። ያስሚን፡ በዓል-ቤታ ምስ ሞተ፡ ንኤውሮጳ ኪትስደድን ንጓል 9 ዓመት ጓላ ዝሓሸ  ህይወት ኪትፈጥረላን፡ ብመሓዙታተደፋፊኣ። ብመንገዲ ሱዳን ናብ ግብጺ ብምእታዉ ናብ ኤውሮጳ ኪትበጽሕ ድማ ፈቲና። ኣብ’ቲ ጉዕዞ ድማ ክልተ ግዜተታሒዛ። ኣብ ፈለማ ፡ ቤተሰብ ትበጽሕ ከምዘላ እያ ንሰብ መዚ ሓለዋ ዶባት ሱዳት ከተእምን ፈቲና፡ ኣብ ካልኣይ ግዜፈተነኣ ግን ብመንገዲ ኣሰጋገርቲ እዩ ዝነበረ። ዶብ ኢትዮጵያ-ሱዳን ምስ ሰገረት፡ ብኣሰጋገርቲ 250 ዶላር ኣሜሪካ ከፊላናብ ግብጺ ኪትበጽሕ ከምእትኽእል ተነጊሩዋ ። ናብ ግብጺ እተስግራ መኪና እንዳተጸበየት እንከላ ድማ፡ ብሓደካብ’ቶም ኣሰጋገርቲ ናብ ከዉሊ ተወሲዳ ከምእተገርፈትን ከምእተዓመጸትን ተዘንቱ። “ እቲ ኣሰጋጋሪ ናብ ግልል ዝበለቦታ ወሲዱኒ፡ ኣብኡ ድማ ቅድሚ ጓለይ ገሪፉኒን ዓሚጹኒን፡” ትብል ያስሚን። በቲ ዝወረዳ ዓመጽ ዘይተደልየ ጥንሲ ኪትሕዝ ዝኸኣለት ያስሚን፡ ኣብ ሱዳን ኪትሓርስ ተገዲዳ። በቲ ዘይተደልየጥንስን ሕርስን ካብ ስድራቤታ ኪመጻ ዝኽእል ተነጽሎን ጸርፊን ድማ ኣመና ርዒዳ እያ ዝነበረት። ኣብ ሱዳን እንከላ፡ምስ ሓደ ኣብ ሕክምና ኣብ ዝነበረትሉ ብዙሕ ዝተደጋገፋ ሶማላዊ ተመርዕያ ካልኣይ ግዜ ጥንሲ ሒዛ ኽንሳ፡ እቲ መርዓነዊሕ ኣይሰጎመን ተፈላልያ። ኣብ መወዳእታ ያስሚን፡ ሰለስተ ቆልዑ ሒዛ

ኩሉ ርኣዩ