ምዝገባ መልእኽተ-ዜና

ዝሓደሰ ዜናታት ስደት ንምርካብ ተመዝገቡ
Success - we'll be in touch shortly
Sorry! Please try again.

መጠረሽታ ዜና

ኩሉ ርኣዩ

ሱዳን፥ ካብ ነጋዶ ደቅ-ሰብ ነጻ ዝወጽኡ ቆልዑ ናብ ስድራቤቶም ይጽንበሩ

ሱዳናውዊ ሃገራዊ ኮሚቴ ንቓልሲ ኣንጻር ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቅ–ሰብ ካብ መጭወይቲ ነጋዶ ደቅ–ሰብ ነጻ ዝወጽኡ 80...
ዝያዳ ንምንባብ

ቁጽሪ ኣብ መዳጐኒ ማእከላት ሊብያ ዝርከቡ ስደተኛታት ናብ ዕጽፊ ይዓቢ

ወኪል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣብቲ ልዕሊ ዓቕሙ ዝቕበል ዘሎ መዳጐኒ ማእከላት ሊብያ ዝርከቡ ስደተኛታት ኣብ ዝሓለፈ...
ዝያዳ ንምንባብ

በይና ዝደሓነት ኣብ ጥቓ ኽልተ ሬሳታት ከተንሳፍፍ ተረኺባ

ብ17 ሓምለ፡ 150 ኪሎሜተር ካብ ገምገም ባሕሪ ርሒቑ፡ ጃልባ ምስተሰብረት ካብ ዝሞቱ ሰባት ዝተረፈት ሓንቲ ስደተኛ ኣብ ጥቓ...
ዝያዳ ንምንባብ

ንስደት ዝምልከት ሓበሬታ ንምርካብ በዚ ደውሉልና

ዓለም ኣብ ጕዕዞ እያ ዘላ

ዓለም ኣብ ጉዕዞ እያ ዘላ- ኣብዛ ዘለናያ ሰዓት ሚልዮናት ሰባት ይስደዱ ኣለዉ። ብዙሓት ካብዞም ስደተኛታት መሪር ክዉንነታት ትርጉም ስደት ኣብ መበል 21 ክፍለ ዝመን ይገጥሞም ኣሎ።

ኣብ ጉዳይ ስደት ዘሎ ሓበሬታት ብዕላማታት ካልኦት ዝተመልአ’ዩ። ካብ ኣብ መበገሲ ቦታ፡ ኣብቲ ዝብጻሕ ቦታን ኣብ መገድን ዘለዉ መንግስታት ጀሚሩ፡ ኣስገርቲ፡ ማዕከናት ዜና፡ ምርምራዊ ማእከላትን ተሰደድቲ ሓበሬታ ዝረኽቡሉ ማሕበራዊ ሰኪዐትን ነናቶም ዕላማታት ዘንጸባርቕ ሓበሬታ’ዮም ዝቕርቡ።

ዝያዳ ንምንባብ