ህይወት ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ

ናብ ዓዲ እንግሊዝ ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ክትስደድ ትሓስብ ትህሉ። ዓባይ ብሪጣንያ ቐዳመይቲ ዝረገጽካያ ኤውሮጳዊት ሃገር ስለዘይኰነት መሰል ምሕታት ዑቕባ ስለዘይህልወካ ናብታ ኻልእ ሃገር ተመሊስካ ኢኻ ዑቕባ ኽትሓትት ትኽእል።

ናብ ዓባይ ብሪጣንያ ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ዝኣተኻ – ብቝጽጽር ዶባት ዘይሓለፍካ – ግና ዑቕባ ኽትሓትት ዘይትኽእል ስደተኛ እንተዄንካ ኣብታ ሃገር ክትነብርን ክትሰርሕን ኣይፍቀደካን እዩ። ካብ መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ጥቕምታት ክትረክብ ድማ መሰል ኣይክህልወካን እዩ።

ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ክሰርሑ ኣይፍቀዶምን እዩ። ዘይምዝጉባት ስደተኛታት ኰይኖም ክሰርሑ እንተጀሚሮም ዝበዝሕ ግዜ ዓመጽቲ ብዝዀኑ ኣስራሕቲ እዩ። ዝበዝሕ ግዜ ንመናበሪኦም ዝኸውን እኹል ገንዘብ ኣየእትዉን እዮም። ዑቕባ ዝሓቱ ስደተኛታት ክሳዕ ንመመልከቲኦም መልሲ ዝወሃቦ ክሰርሑ ኣይፍቀዶምን እዩ።

ናብ ዓባይ ብሪጣንያ ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ክትስደድ ትሓስብ እንተሊኻ፡ ናብዚ ስሉጥ ቁጽርና ሎሚ ደዊልካ ብዛዕባ ሕጋዊ ኣማራጺታትን ህይወት ኣብ ዓዲ እንግሊዝን ዝያዳ ኽትፈልጥ ትኽእል ኢኻ።

ኣካፍሉ

ክልተ ፈረንሳውያን ንስደተኛታት ንመትረብ እንግሊዝ ክሰግሩ ብምሕጋዝ ተኸሲሶም ተኣሲሮም

ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ንመትረብ እንግሊዝ ክሰግሩ ዝሓገዙ ክልተ ፈረንሳውያን ንማእሰርቲ ተፈሪዶም። እቲ ቐዳማይ ዋና...
ዝያዳ ንምንባብ

ኣማኢት ስደተኛታት ኣብ ውሽጢ መዕርፎ ነፈርቲ ፓሪስ ኣዲሞም

ኣማኢት ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ኣብ ውሽጢ መዕርፎ ርእሰኸተማ ፈረንሳ ተኣኪቦም ኣንጻር ምጥራዝ ካልኦት ዘይሕጋውያን...
ዝያዳ ንምንባብ

ሓለዋ ባሕሪ ፈረንሳ ንመትረብ እንግሊዝ ክሰግሩ ዝፍትኑ ዝነበሩ ትሽዓተ ስደተኛታት ዓጊቱ

ብሰንበት 19 ግንቦት ሓለዋ ባሕሪ ፈረንሳ ንሓንቲ ትሽዓተ ስደተኛታት ሒዛ መትረብ እንግሊዝ ክትሰግር ትጕዓዝ ዝነበረት...
ዝያዳ ንምንባብ